Viktig å vite om arbeidsmiljø som lærling

Viktig å vite om arbeidsmiljø som lærling

Når du er lærling har du rettigheter både etter opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. Dette gjør at du har et ekstra sterkt lovvern mot dårlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø.

Dette kan du gjøre om du havner i en vanskelig situasjon

Om noen behandler deg dårlig, om du føler deg mobbet eller føler at andre ting ikke er helt riktig, er det viktig at du snakker med noen du stoler på på arbeidsplassen. Snakk gjerne med den som har fagansvaret for deg, og om du ikke kan snakke med den, gå til sjefen eller en med personalansvar.

Om dette ikke fører frem kan du snakke med ditt opplæringskontor eller elevombudet for lærlinger i ditt fylke. Elevombudet hjelper lærlinger i vanskelige situasjoner.

Her er noen rettigheter det er lurt å kjenne til:

Det er en rekke grunnleggende rettigheter du har som lærling. Men du er også pliktig til å si i fra om du ser at det skjer noe med andre lærlinger eller kollegaer i bedriften din.

 • Alle som jobber i bedriften skal jobbe for at lærlinger ikke kommer til skade, eller utsettes for krenkende ord eller handlinger.
 • Du, og alle rundt deg, skal si ifra til leder eller verneombud om det oppdages feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, eller om du oppdager trakassering eller diskriminering.
 • Du har vern mot diskriminering for politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming, alder, fordi du er lærling, kjønn, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn.
 • Du kan ikke få dårligere vilkår enn det som står i arbeidsmiljøloven, enten det avtales muntlig eller skriftlig.
 • Du har rett og plikt til å medvirke i forhold til HMS-arbeid.
 • Du har rett til å varsle offentlige myndigheter om kritikkverdige forhold, og arbeidsgiver kan ikke hevne seg på deg på noen måte.
 • Skader og sykdommer skal forebygges, og uheldige fysiske og psykiske belastninger skal unngås.
 • Det skal være tilrettelegging for begge kjønn og for funksjonshemmede, for eksempel i forhold til garderober, dusjer og lignende.
 • Du skal ha muligheter for faglig og personlig utvikling i arbeidet.
 • Arbeidet skal tilrettelegges ut fra din arbeidsevne, hva du kan, alder og øvrige forutsetninger.
 • Bygninger, utstyr, lys, støy, stråling osv. skal være fullt forsvarlig i forhold til din helse, miljøet, sikkerhet og velferd.
 • Hvis det er flere enn ti ansatte i bedriften, skal det være et verneombud du kan kontakte ved arbeidsmiljøproblemer, og i bedrift med flere enn 50 ansatte skal det være arbeidsmiljøutvalg.

Noen gode tips til hvordan man tar opp vanskelige ting

Ta opp ting med én gang det skjer, jo lengre du venter jo vanskeligere kan det blir. Snakk gjerne med personen det gjelder først. En forutsetning for et godt arbeidsmiljø er å snakke


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen