Viktig å vite om arbeidsmiljø som lærling

Viktig å vite om arbeidsmiljø som lærling

Når du er lærling har du rettigheter både etter opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. Dette gjør at du har et ekstra sterkt lovvern mot dårlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø.

Dette kan du gjøre om du havner i en vanskelig situasjon

Om noen behandler deg dårlig, om du føler deg mobbet eller føler at andre ting ikke er helt riktig, er det viktig at du snakker med noen du stoler på på arbeidsplassen. Snakk gjerne med den som har fagansvaret for deg, og om du ikke kan snakke med den, gå til sjefen eller en med personalansvar.

Om dette ikke fører frem kan du snakke med ditt opplæringskontor eller elevombudet for lærlinger i ditt fylke. Elevombudet hjelper lærlinger i vanskelige situasjoner.

Her er noen rettigheter det er lurt å kjenne til:

Det er en rekke grunnleggende rettigheter du har som lærling. Men du er også pliktig til å si i fra om du ser at det skjer noe med andre lærlinger eller kollegaer i bedriften din.

 • Alle som jobber i bedriften skal jobbe for at lærlinger ikke kommer til skade, eller utsettes for krenkende ord eller handlinger.
 • Du, og alle rundt deg, skal si ifra til leder eller verneombud om det oppdages feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, eller om du oppdager trakassering eller diskriminering.
 • Du har vern mot diskriminering for politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming, alder, fordi du er lærling, kjønn, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn.
 • Du kan ikke få dårligere vilkår enn det som står i arbeidsmiljøloven, enten det avtales muntlig eller skriftlig.
 • Du har rett og plikt til å medvirke i forhold til HMS-arbeid.
 • Du har rett til å varsle offentlige myndigheter om kritikkverdige forhold, og arbeidsgiver kan ikke hevne seg på deg på noen måte.
 • Skader og sykdommer skal forebygges, og uheldige fysiske og psykiske belastninger skal unngås.
 • Det skal være tilrettelegging for begge kjønn og for funksjonshemmede, for eksempel i forhold til garderober, dusjer og lignende.
 • Du skal ha muligheter for faglig og personlig utvikling i arbeidet.
 • Arbeidet skal tilrettelegges ut fra din arbeidsevne, hva du kan, alder og øvrige forutsetninger.
 • Bygninger, utstyr, lys, støy, stråling osv. skal være fullt forsvarlig i forhold til din helse, miljøet, sikkerhet og velferd.
 • Hvis det er flere enn ti ansatte i bedriften, skal det være et verneombud du kan kontakte ved arbeidsmiljøproblemer, og i bedrift med flere enn 50 ansatte skal det være arbeidsmiljøutvalg.

Noen gode tips til hvordan man tar opp vanskelige ting

Ta opp ting med én gang det skjer, jo lengre du venter jo vanskeligere kan det blir. Snakk gjerne med personen det gjelder først. En forutsetning for et godt arbeidsmiljø er å snakke med hverandre og ikke om hverandre.

Vær konkret. Forbered gjerne hva du skal si, og vis til konkrete hendelser og eksempler. Vær høflig, åpen og villig til å finne en løsning. Gjennom å ha en åpen kroppsholdning og en positiv innstilling er det lettere å komme frem til en løsning, fremfor å havne i en konflikt.

Om du opplever situasjonen som vanskelig kan du snakke med din leder, det er dens ansvar å sørge for et godt arbeidsmiljø i bedriften. Om dette ikke nytter, snakk med elev- og lærlingombudet i ditt fylke.

Har du spørsmål til OKViken? Kontakt oss her!


Derfor skal du velge helsefag

24 januar 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

06 desember 2023

Er byggdrifteryrket interessant for deg? her får du innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en byggdrifter har her.

Bli helsefagarbeider

07 november 2023

For å bli helsefagarbeider må du velge helse- og oppvekstfag på Vg1, mens du fortsatt går på ungdomsskolen. Etter fire år har du fullført yrkesutdannelse.

Gå til toppen