Vi tilbyr lærlingplasser i hele Numedal

Numedal strekker seg fra Kongsberg til Dagali. Numedal kalles også middelalderdalen på grunn av deres flotte bygninger fra denne tiden.

Vi tilbyr lærlingplasser i hele Numedal

Numedal strekker seg fra Kongsberg til Dagali. Numedal kalles også middelalderdalen på grunn av deres flotte bygninger fra denne tiden.

Bli bedre kjent med mulighetene i kommunene

Vi tilbyr lærlingplasser i Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Som lærling jobber man i regi av kommunen, og har på den måten muligheten til å bli kjent med hvordan sentrale aktører jobber.

Kongsberg

Kongsberg er en kommune som har et stort fokus på næringslivet og industri, og er på stadig jakt etter IKT kompetanse innenfor offentlig sektor og tjenesteyting generelt. Som lærling i denne kommunen kan du oppleve deres kjente sølvgruver, og et sentrum med flere butikker. De har flere festivaler fordelt gjennom hele året, og ved hjelp av sykkel, til fots, eller annen transport kan du oppleve den flotte naturen i området.

Flesberg

Som lærling her har du gode muligheter til friluftsaktiviteter da store deler av kommunen består av jord- og skogområder. De viktigste næringene i Flesberg er offentlig administrasjon og tjenesteyting, bygg- og anleggs virksomheten, og kraft- og vannforsyning. Som lærling har du gode muligheter til å bli kjent med hvordan slike bedrifter jobber.

Rollag

Rollag kommune består av to sentre, Rollag og Veggli. Denne kommunen har en stor hjørnesteinsbedrift som en viktig arbeidsplass for kommunen.

Nore og Uvdal

Da store deler av Hardangervidda nasjonalpark ligger innenfor denne kommunen er det store muligheter for å dyrke interessen for friluftsliv, jakt og fiske. Langedrag Naturpark er også finne i denne kommunen.

Vil du søke lærlingplass i Kongsberg-Numedal, eller har spørsmål tilknyttet det kan du ta kontakt her.


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen