Spørsmål og svar rundt fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning som lar voksne i arbeid ta fagbrev på jobben sin. Fra mars 2019 er det mulighet for å tegne lærekontrakt.

Spørsmål og svar rundt fagbrev på jobb

Slik går du frem for å ta fagbrev på jobb

  • Du må være i fast jobb, og ha jobbet i minst ett år
  • Søk arbeidsgiver og fylkeskommunen om en kontrakt
  • Du må gå opp til og bestå en fem timers sentralt gitt eksamen på Vg3-nivå, før du kan melde deg opp til fagprøven
  • Læretid avhenger av faget, men for de fleste fag vil læretiden være 4 år

«Fagbrev på jobb» retter seg mot voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Ordningen passer for de som har noe, og allsidig praksis fra faget, men som trenger opplæring og veiledning før de kan ta fagbrevet. Du får lønn gjennom hele læretiden.

Vanlige spørsmål rundt ordningen «Fagbrev på jobb»

Hvor lang tid tar det å få fagbrev mens jeg jobber fulltid?

Det tar normalt fire år å ta fagbrevet på denne måten, inkludert opplæringsåret. Samlet krav til praksistid og opplæring skal ta utgangspunkt i den normale opplæringstiden til faget.

Må man ha fast jobb?

Nei, du trenger ikke fast jobb. Men dersom du mister kontrakten din, vil også lærekontrakten din avsluttes. Kravet er at du er i et arbeidsforhold med lønn.

Hvordan går kommunene i Viken frem dersom vi har en egnet kandidat?

Alle kommuner som er en del av OKViken kan ta kontakt med oss dersom de har en egnet kandidat. Vi tar et møte sammen og fyller ut skjema og dokumentasjon på praksis, som sendes til Viken fylkeskommune.

Hvor lenge må man ha jobbet for å ta fagbrev gjennom denne ordningen?

Du må ha minst ett års allsidig praksis i faget du ønsker å gå opp i. Jobber du deltid, må du kunne dokumentere tilsvarende ett års praksis. 80% stilling kan godkjennes som heltidsstilling.

Jeg har gått faget jeg ønsker å ta fagbrev i på videregående, men gikk ikke i lære. Teller det?

Ja, du får fratrekk for Vg1 og Vg2, dersom det er innenfor samme område du ønsker å ta fagbrev i.

Hvor mye krever det av meg?

Når du inngår en kontrakt om «Fagbrev på jobb», garanterer dette den veiledning og opplæringen du trenger for å kunne gå opp til fagprøven. Men det krever også mye egeninnsats. Selv om du tar fagbrev mens du er i jobb, stilles det akkurat samme krav til kompetanse i faget som det gjør for andre lærlinger som skal opp til fagprøven.

Er det noen eksamener eller prøver før jeg går opp til fagprøven?

Ja, du må melde deg opp til og bestå en fem timers teoretisk eksamen i faget ditt før du kan melde deg opp til fagprøven. Du melder deg opp på privatistweb mellom 1. og 15. september og 15. januar og 1. februar. Hos Utdanningsdirektoratet finner du tidligere gitte eksamensoppgaver.

Hva slags dokumentasjon trenger jeg?

Du må kunne vise til tilstrekkelig praksis gjennom dokumentasjon fra tidligere arbeidsgivere. En attest må inneholde:

  • Startdato, evt. sluttdato
  • Stillingsprosent / evt. antall timer
  • Stillingsbeskrivelse
  • Arbeidsoppgaver

Du kan også legge ved dokumentasjon på tidligere skolegang.

Hvor lang tid tar det å få fagbrev gjennom «Fagbrev på jobb»?

Det avhenger av lengden på lærefaget som er utgangspunktet for det samlede kravet til praksis og opplæring før du går opp til fagprøven. Men for de fleste fag er det vanligvis fire år.

Får alle samme type opplæring?

Nei, du får en personlig opplæringsplan. Du får vurdert kompetansen din, for å avklare hvor mye opplæring du trenger, og hvor lang læretid du skal ha. Du skal ha opplæring i Vg3 i læreplanen, men med utgangspunkt i hva du trenger trening i. Lærebedriftene skal utarbeide en intern plan for opplæringen i bedriften. Opplæringsplanene er et verktøy for å sikre at du får opplæring som tilfredsstiller målene i læreplanen. Den interne planen lages med utgangspunkt i din personlige opplæringsplan.

Har du flere spørsmål rundt «Fagbrev på jobb»?

Kontakt fagopplæringsseksjonen i Viken Fylkeskommune her, eller finn ditt nærmeste fagopplæringskontor.


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Gå til toppen