Sluttet på skolen eller som lærling?

Du har fortsatt krav på hjelp fra oppfølgingstjenesten, og flere sjanser til å finne ut av hva du skal bli.

Sluttet på skolen eller som lærling?

Du har fortsatt krav på hjelp fra oppfølgingstjenesten, og flere sjanser til å finne ut av hva du skal bli.

I Norge har du rett på tre års videregående opplæring, og fire år dersom du går yrkesfag. Denne retten kalles ungdomsrett, og gjelder ut det skoleåret som begynner det året du fyller 24 år. Du må derfor ta ut denne retten innen fem år etter du er ferdig med grunnskolen, eller seks år hvis du går yrkesfag.

Hvis du er under 21 år og har et venteår eller har sagt opp lærlingplassen din, har du krav på hjelp fra noe som heter Oppfølgingstjenesten.

Alle fylker har en oppfølgingstjeneste, og målet er å hjelpe ungdom med å fullføre videregående skole. Selv om fylkeskommunen har hovedansvaret for tjenesten, er den også et samarbeid mellom kommunale og statlige instanser som har ansvar for tilbud til ungdom, blant annet NAV.

Du kan få hjelp av oppfølgingstjenesten dersom:

Du er under 21 år og...

  • Ikke har søkt videregående skole eller læreplass
  • Takker nei til skole- eller læreplass
  • Er arbeidsledig
  • Slutter på skolen eller som lærling i løpet av skoleåret
  • Har mistet opplæringsretten på grunn av bortvisning resten av skoleåret
  • Har fått hevet lærekontrakten
  • Ønsker å få vite mer om rettighetene dine

Oppfølgingstjenestens mål er å hjelpe ungdom med å fullføre videregående skole eller ta fagbrevet.

Info om oppfølgingstjenesten

Hjelpen du får fra oppfølgingstjenesten er gratis, og alle som jobber der har taushetsplikt. De ansatte er pedagoger, psykologer og sosionomer, og jobben deres er å hjelpe deg med å finne ut av hva du vil gjøre. Alle tiltak blir laget i samarbeid med deg.

Slik får du hjelp av oppfølgingstjenesten

Dersom du holder til i Viken fylkeskommune, kan du ta direkte kontakt med oppfølgingstjenesten nærmest deg her. Også rådgiver eller PP-tjenesten kan sette deg i kontakt.

Her finner du en oversikt over alle oppfølgingstjenester i forskjellige fylker og kommuner.


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen