Renholdsoperatører skaper positive ringvirkninger i samfunnet vårt

Buskerud fylkeskommune ønsker at den nye generasjonen skal få øynene opp for renholdsoperatørfaget. Et yrke som sikrer deg en god jobb, god lønn, og som gir masse tilbake til både samfunnet, brukerne av bygget og miljøet.

Renholdsoperatører skaper positive ringvirkninger i samfunnet vårt

 

Rujira Coles er renholdssjef i BFK Eiendom, som forvalter, drifter og vedlikeholder Buskerud fylkeskommunes eiendomsportefølje. Hun har ansvar for 80 medarbeidere, og en bygningsmasse på godt og vel 250 000 kvadratmeter. Byggene er videregående skoler og administrasjonsbygg.

- Altfor få unge kjenner til faget renholdsoperatør. Det er mange feiloppfatninger om yrket, og få vet at hverdagen vår består av iPad, roboter og apper for å styre renholdet, forteller Coles og legger til at jobbmulighetene er svært gode:

- Kommer du inn som lærling i renholdsoperatørfaget hos oss, er du så som godt sikret jobb!

Vi trenger unge med digital kompetanse

- Det har skjedd store endringer innen renhold, de siste 10 årene spesielt. Det er blitt forsket på kjemikalier, og kommet nye teknologiske verktøy som underletter i hverdagen. Kjemikaliene er blitt mer miljøvennlige og brukervennlige, og utstyret har fått bedre egenskaper. Men dette krever også riktig kompetanse. Man må ha riktig kunnskap for å benytte seg av både metoder, teknologi og utstyr. Det får man gjennom å utdanne seg til renholdsoperatør, konstaterer Coles.

I dag bruker renholdsoperatørene i BFK Eiendom iPad, apper, robotstøvsugere og maskiner som en del av hverdagen.

- Vi trenger folk med digital kompetanse og en teknisk tilnærming til faget vårt. Alt dette har de unge!

Det er flere måter å bli renholdsoperatør på

Det er mange måter å bli renholdsoperatør på. I dag har de fleste renholdsoperatører tatt fagbrevet som praksiskandidat: de som har jobbet i yrket i flere år, og tar fagprøven i voksen alder som privatist.

Den anbefalte veien er å ta Vg1 Bygg- og anleggsteknikk første året på videregående, før man velger Vg2 Overflateteknikk. Deretter går man to år i lære. Tilhører du Buskerud fylke, tar BFK Eiendom gjerne imot deg som lærling!

- Gjennomsnittsalderen på våre renholdsoperatører i dag er 54 år. Mange forsvinner ut av yrket for å gå av med pensjon, og i BFK Eiendom vil vi trenge 1819 nye faste ansatte i 2020. Her er det veldig gode muligheter for fast jobb!

Du kan også gå Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, før du går tre år i lære. Da tegner du en treårig lærekontrakt, og tar fellesfagene for Vg2 i løpet av læretiden, og tar en eksamen på slutten.

Det er også mulighet for å gå rett fra ungdomsskolen og ut i lære. Da vil du være lærling i fire år. Noen arbeidsplasser tilrettelegger også for at unge uten studiekompetanse kan jobbe som renholdsoperatørlærling fire dager i uken, og ta fellesfagene den siste dagen.

- En annen positiv ting med å være lærling i Buskerud, er at vi har mange bygg spredt utover fylket, så det er stor sannsynlighet for at du kan jobbe nært hjemstedet ditt.

Renholdsoperatør lukker ikke dørene for en akademisk utdanning

Renholdsoperatør-yrket er et svært godt alternativ for dem som er praktisk anlagt, og som ikke er så glad i matematikk og de teoretiske fagene.

- Ikke alle trenger å ta en bachelor eller mastergrad. Dette er en spennende jobb for dem som er praktisk anlagt og glad i å omgås mennesker. Faget er enkelt å tilnærme seg og lære seg, selv om du ikke er glad i de teoretiske fagene, forteller Coles.

Men samtidig finnes det også mange muligheter for dem som ønsker seg en akademisk utdannelse i tillegg til fagbrevet.

- Man kan ta en bachelorgrad i facility management ved OsloMet, og bygge på med en master i eiendomsutvikling- og forvaltning ved NTNU. Også NMBU tilbyr bachelor- og mastergrad i eiendomsutvikling. Man kan til og med ta en Ph.d. i faget! Dette gir masse muligheter for lederstillinger og store ansvarsområder, forteller Coles.

Selv har Rujira Coles fagbrev som renholdsoperatør, og en bachelorgrad i administrasjon- og ledelse.

Hos Renholdsnytt kan du lese om Nora som tok Norges første doktorgrad i renhold.

Renholdsyrket gir en uendelig rekke positive ringvirkninger i samfunnet vårt

Rujira Coles brenner for faget sitt, og er opptatt av å fremme alle de positive ringvirkningene en renholdsoperatør skaper, men som mange kanskje ikke tenker over i det daglige.

På spørsmål om hva som er det beste med jobben, svarer hun:

- Som renholdsoperatør bidrar du til stor trivsel i arbeidet du legger ned. Du er førstelinje til å bryte smittekilder og holde de ansatte i bygget friske. I tillegg bidrar du til en helsefremmende arbeidsplass for andre og deg selv. Gjennom fine og pene omgivelser bidrar du til trivsel, og ikke minst et godt omdømme for bedriften.

En renholdsoperatør har også store innvirkninger på bygningers levetid og livsløpskostnader, og på den måten bidrar man til å spare på skattekronene.

- Med renhold bidrar man også til verdibevaring og deretter bærekraft. Renholdsoperatøren er første ledd i vedlikehold av bygget, og sørger for at bygget kan leve så lenge som mulig. Med riktig renhold forlenger man levetiden på konstruksjon og interiør, og livsløpskostnader reduseres. Ved å forlenge byggenes levetid, slipper man å rive og bygge nytt. Dermed sparer vi miljøet, og samtidig folks skattepenger. Ringvirkningene av jobben man gjør som renholdsoperatør er større enn mange vet, forteller hun.

Gode egenskaper for en renholdsoperatør

 

Renholdsoperatør passer for de aller fleste, men du bør like å omgås mennesker, både kollegaer og brukerne av bygget. Du bør også like å ha det rent og ryddig rundt deg, og like å være i bevegelse.

 

- Du er ferdig trent når du kommer hjem fra jobb! Vi går vanligvis åtte til ti tusen skritt hver dag, selv om jobben ikke er like fysisk anstrengende som det var tidligere, forteller Coles.

 

Med fagbrev som renholdsoperatør får du en god jobb og en trygg fremtid. Behovet for fagfolk med denne kompetansen øker stadig og vi trenger mange flere flinke og engasjerte unge mennesker med renholdskompetanse.

 

- Renholdsoperatøryrket passer godt for dem som ønsker seg en trygg jobb, en lønn de kan leve av og en meningsfylt hverdag. I BFK Eiendom trenger vi 1819 nye faste ansatte i 2020, og når Buskerud, Akershus og Østfold slår seg sammen til Viken fylkeskommune i 2020, kommer behovet og mulighetene til å bli enda større!

 

Har du spørsmål rundt renholdsoperatørfaget, ønsker læreplass eller har spørsmål? Ta kontakt med Rujira Coles på rujira.Coles@bfk.no, eller på telefon 99 49 13 17.


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

06 desember 2023

Er byggdrifteryrket interessant for deg? her får du innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en byggdrifter har her.

Gå til toppen