Råd til deg som vil søke læreplass

Fravær, karakterer og personlig egnethet er noen av faktorene som vektlegges ved rekruttering til læreplasser.

Råd til deg som vil søke læreplass

HR-rådgiver i Lier Kommune, Bjørnar Dahler, fikk oppleve at deres kommune fikk tildelt Årets lærebedrift i 2015. Med motiverte og engasjerte medarbeidere og en solid modell har dette vært oppskriften på fornøyde og kvalifiserte lærlinger, med gode forhold og vilkår.

Til dem som ønsker å søke læreplass har han følgende råd:

  • Vi selekterer lærlinger i forhold til fravær, karakterer og personlig egnethet. Når alle tre faktorene står til våre forventninger er det en kandidat vi ønsker å satse videre på, sier Dahler og råder ungdom og voksne til å fokusere på disse tre faktorene.

Fravær, karakterer og personlig egnethet: faktorer som teller

Dahler vektlegger at fravær, karakterer og personlig egnethet henger tett sammen, men at det personlige aspektet også blir vektlagt ved rekruttering.

  • Med disse faktorene som utgangspunkt vurderer vi den personlige egnetheten i forhold til hvilken yrkesretning man går, sier Dahler.

Lier Kommune satser på lærlinger som satser på skolen og er på skolen når de skal være der. Dette mener de i mange tilfeller gjør at man oppnår gode resultater.

Har du spørsmål vedrørende mulige læreplass vi hjelpe deg med dine spørsmål her.


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen