Praktisk byggutdannelse

Det er en større etterspørsel av kompetanse innen bygg og anlegg, og særlig yrkesrettede bakgrunner blir foretrukket.

Praktisk byggutdannelse

For deg som er interessert i bygg og anlegg kan det være smart å velge et utdanningsløp som kombinerer teori og praktisk utførelse, for å gi fremtidig arbeidsgiver kompetansen de trenger.

Etterspurt med byggkompetanse

Det er høy aktivitet i byggenæringen, og om det skal fortsette å være en viktig næring trengs det flere ressurser. Det finnes mange muligheter for deg som ønsker å jobbe med byggfag.

Strengere krav til lærlinger i byggnæringen

I alle offentlige byggrelaterte prosjekt fremover kreves at det alltid skal være lærlinger i bedriftene. Bedrifter er dermed avhengig av å ha kvalifiserte lærlinger for å kunne få slike prosjekt.

Ved å velge en byggutdannelse har du valgt et trygt utdanningsforløp med etterspurt kompetanse.

Vi kan hjelpe deg realisere dine drømmer med en utdannelse innen bygg- ta kontakt med oss her.


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen