Når har lærlinger ferie?

Når har lærlinger ferie?

Alle har rett til ferie, og som lærling har du samme rettigheter som alle andre arbeidstakere. Loven gir deg rett på 25 dager ferie per år, selv om du ikke har rukket å arbeide deg opp nok betalt ferie.

Slik søker du om ferie

Arbeidsgiver har mulighet til å bestemme når du skal ha ferie. Ferieavvikling foregår på forskjellige måter på alle arbeidsplasser. Ofte blir man bedt om å søke ferie i god tid, så er det opp til arbeidsgiver å sørge for at kabalen går opp. Mange steder stenger arbeidsstedet et par uker i løpet av sommeren, slik at alle ansatte skal få fri.

Det er ferieloven som bestemmer hvor mye ferie man får, og den sier at du kan kreve tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september.

Ferieloven sier også at du så tidlig som mulig må gi beskjed om når du ønsker ferie.

Feriepenger

I juni får man normalt utbetalt feriepenger. Da utbetales det en andel av din opparbeidede bruttolønn fra året før. Spør gjerne din arbeidsgiver om når dere får utbetalt feriepenger hos dere. Opptjente feriepenger skal dekke opp for lønn du ikke får utbetalt mens du er i ferie. På lønnsslippen din pleier det normalt å stå hvor mye feriepenger du har til utbetaling i ferieåret.

Skal fremkomme i kontrakten din

Informasjon rundt fridager og ferie skal fremkomme av arbeidskontrakten du tegner med din arbeidsgiver.

Viktige datoer rundt ferie og lærling

Som tidligere nevnt har du krav på tre ukers sammenhengende ferie mellom 1. juni og 30. september, men dette forutsetter at du ble ansatt innen 15. august samme år.

Dersom du blir ansatt etter den 30. september, har du krav på minst en uke ferie samme år.

Har du spørsmål til OKViken? Kontakt oss her!


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen