Lærling i utlandet

Lærling i utlandet

Utvekslingsopphold i utlandet er for mange ungdommer en lærerik opplevelse som byr på personlig utvikling, nyttig erfaring og verdifull kompetanse når du senere skal søke jobb i Norge.

For elever og lærlinger ved yrkesfaglige linjer, er det mulig å gjennomføre deler av eller hele læretiden i utlandet.

Flere fylkeskommuner, videregående skoler og opplæringskontor i Norge, har veletablerte samarbeidsavtaler med skoler og bedrifter internasjonalt. Disse ordningene er lagt til rette for at utvekslingen godkjennes som del av ditt utdanningsløp og vil ikke innebære forsinkelser i utdanningen.

Dersom du heller vil være lærling i Norge, står du fritt til å være lærling i akkurat der du vil.

Hvor kan du reise

Hvor du kan reise avhenger av tilbudet i din fylkeskommune og hvilke utvekslingsorganisasjoner de har inngått samarbeidsavtaler med. De fleste praksis- og læreplasser finnes i europeiske land, men det er også muligheter på andre kontinent. I listen over de mest populære utvekslingsland finner du blant annet USA, Australia, Storbritannia, Irland, Tyskland, Spania og Italia.

Stipend ved utveksling

Er utvekslingsoppholdet godkjent av ditt lærested som del av påbegynt utdanning i Norge, vil du kunne motta støtte fra Lånekassen eller stipend fra fylkeskommunen. Stipendbeløpet varierer fra land til land, men er beregnet for å dekke reise tur-retur, språkkurs, bolig, lokal transport og matpenger. Avklar i god tid dine muligheter for stipend, da du ikke kan forvente lønn fra bedriften i vertslandet.

Hvem kan søke

Det er vanlig at utvekslingsprogrammer forutsetter at du er over 18 år, har gjennomført minst 6 måneder med læretid i bedrift ved utreisedato, og du må ha tillatelse fra din utdanningsinstitusjon og lærebedrift.

Mange reiser siste året

De fleste velger å ta utveksling i det andre og siste år som lærling, slik at lærlingen har opparbeidet seg god fagkunnskap i Norge før du reiser til utlandet. Enkelte yrkesfag kan ha særskilte krav til søker. Har du planer om utvekslingsopphold i lærlingtiden, bør du kontakte opplæringskontoret i kommunen eller veileder ved din utdanningsinstitusjon for mer informasjon vedrørende dine muligheter for utveksling, hvordan du kan gå frem for å søke og hvilke krav som stilles.

OKViken formidler ikke læreplasser i utlandet, men ta kontakt med opplæringskontoret i din kommune eller fagopplæringsseksjonen i fylket og undersøk mulighetene dine.

Har du spørsmål til OKViken? Kontakt oss her!


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

06 desember 2023

Er byggdrifteryrket interessant for deg? her får du innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en byggdrifter har her.

Gå til toppen