Laboratoriefaget - for deg som liker kjemi

Laboratoriefaget - for deg som liker kjemi

Er du analytisk og interessert i kjemi? Da passer laboratoriefaget for deg. Med fagbrev i laboratoriefaget kan du jobbe som faglaborant. Det er et viktig yrke som kvalitetssikrer flere prosesser innenfor helse, naturvern og sikkerhet. Som faglaborant jobber du med testing, prøvetaking og analysering, samt vurdering, verifisering og sikring av prøvesvar. Faglaboranter jobber i forskjellige arenaer, som regel sykehus, men også i renseanlegg, naturvern, matproduksjon eller i private og halvoffentlige bedrifter. Som person må du være analytisk, nøyaktig og detaljorientert.

Les mer om laboratoriefaget her.

Laboratoriefagets hovedområder:

  • Bruke og vedlikeholde utstyr

Det er mye forskjellige utstyr på et laboratorie, fra kjemiske løsninger, til oppbevaring, maskineri og teknologisk utstyr, rengjøring og beskyttelsesutstyr. Det er viktig at du ikke bare vet hvordan du skal bruke vært utstyr riktig, men at du også kan vedlikeholde og rengjøre det.

  • Prøvetaking, testing og analysering

Prøvetaking er en viktig del av det du lærer som elev ved laboratoriefaget. Du lærer å planlegge og utføre prøvetaking og testing ved hjelp av kjemiske prosesser, samt analysering av prøvesvar. Det er flere forskjellige analysemetoder og laboratorieteknikker du går gjennom i løpet av undervisningstiden.

  • Vurdere, verifisere og sikre prøvesvar

Når du har gjennomgått testing og analysert prøvesvaret må du kunne vurdere, verifisere og sikre innholdet. Faglaboranter jobber innenfor mange viktige områder som helse, miljø og sikkerhet. Da kan små feil få store konsekvenser, for eksempel hvis man utfører test av drikkevann og gir feil svar om det er trygt å drikke kan mange potensielt bli syke.

  • Jobbe i tråd med gjeldende regelverk

Som faglaborant er det også viktig at du er klar over gjeldende regelverk og at du jobber innenfor satte rammer. Forskning utvikler seg hele tiden og vi får stadig ny informasjon som kan påvirke hvilke regler og lovgivninger du må forholde deg til som faglaborant. Derfor er det viktig at du holder deg oppdatert og informert.

  • Forståelse for kjemiske prosesser

En grundig forståelse av kjemi og kjemiske prosesser er helt sentralt for å kunne arbeide som faglaborant.

Hvordan er det å jobbe som faglaborant?

Som faglaborant jobber du på laboratorier. Du kan jobbe innenfor mange forskjellige områder, fra matsikkerhet og renseanlegg, til sykehus, rettsmedisin, forskning og miljø. De vanligste arbeidsplassene er medisinske laboratorier, høgskoler og universitet og Næringsmiddeltilsynet, men du kan også jobbe i naturvernorganisasjoner, private og halvoffentlige bedrifter, politi og tollvesen. 

Det er en jobb som kvalitetssikrer viktige prosesser i samfunnet, diagnoserer og sørger for at vannet vi drikker og maten vi spiser ikke gjør oss syke. Du må kunne jobbe bra på egenhånd og samtidig samarbeide godt med andre.

Ta kontakt med OKViken for mer informasjon om lærling i laboratoriefaget.

Interessert i å bli lærling i laboratoriefaget? Ta kontakt med oss i OKViken så hjelper vi deg videre.


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen