Klage på fagprøven

Fagprøven er din eneste, og siste «eksamen» som lærling. Om du består prøven får du fagbrevet, som er det avsluttende dokumentet på fullført yrkesutdannelse.

Klage på fagprøven

Fagprøven er din eneste, og siste «eksamen» som lærling. Om du består prøven får du fagbrevet, som er det avsluttende dokumentet på fullført yrkesutdannelse.

Det er tre mulige karakterer du kan få på fagprøven:

  • Bestått meget godt
  • Bestått
  • Ikke bestått

Ved «ikke bestått» får du dessverre ikke fagbrevet.

Send inn klage om du ikke består

Det er bare ved «ikke bestått» du har mulighet til å klage på karakteren du får. Dersom du mener det er begått formelle feil eller ikke-faglige feil, kan du sende inn en klage.

Klagen må være skriftlig og vise til hva du klager på. Du må også skrive en begrunnelse på hvorfor du klager. 

Klagefrist på ikke bestått-fagprøve

Fristen for å klage på fag- eller svenneprøven er tre uker. Fristen begynner å løpe den dagen du får melding om at du har fått karakteren.

Her finner du digitalt klageskjema på Viken fylkeskommunes nettsider.

Kan jeg ta fagprøven på nytt?

Ja, du kan ta fagprøven på nytt. Du har i følge opplæringsloven to sjanser til å ta fagprøven etter oppmelding av opplæringskontoret..

Stryker du også gang nummer to, må du betale for fagprøven selv. Da tar du den som privatist, eller praksiskandidat, som det heter.

Du må selv melde deg opp som praksiskandidat til ny prøve.

Du har ikke rett til forlengelse av læretiden, men om din arbeidsgiver er villig til det, kan den forlenges slik at du har jobb frem til ny prøve.

Du kan søke om særskilt tilrettelegging av fagprøven

Dersom det er behov for særskilt tilrettelegging av fag- eller svenneprøven, må søknad om særskilt tilrettelegging av fag- og svenneprøve med sakkyndig dokumentasjon sendes inn sammen med oppmelding.

Ta kontakt med oss i OKViken her, om du har spørsmål.


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen