Kan jeg bli lærling med stryk i fag?

Kan jeg bli lærling med stryk i fag?

I hovedregel må man bestå alle fagene på Vg1 og Vg2 for å gå opp til fag- eller svenneprøve. Programfag må være bestått før du kan meldes opp til fagprøven.

Du kan stryke i to fag

Du kan likevel ha stryk i inntil to av fellesfagene. Eksempler på fellesfag norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie.

Kravet er at du består eksamen i disse fagene innen to år etter at du har fullført fagprøven, for at du skal få utstedt fagbrevet.

I følge opplæringsloven skal videregående skole legge til rette for at du skal kunne avlegge ny eksamen på starten av høstsemesteret året etter. Hvis du takker nei, ikke møter eller stryker på nytt må du ta opp faget som privatist.

Kan jeg søke læreplass om jeg har stryk fra Vg2?

Du kan gjerne søke læreplass selv om du har stryk i ett eller to fag. Du må riktignok fortelle bedriften at du har stryk, og at du skal ta opp faget senere.

Unntak fra regelen

I noen tilfelle kan fagprøven likevel utstedes dersom:

  • Lærlingen eller eleven har vært fritatt for vurdering av karakter i faget
  • Lærlingen eller eleven har spesifikke lærevansker

Det må da foreligge en sakkyndig dokumentasjon fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten (PPOT).

Lærlinger som ikke har fått avlagt manglende eksamener før de starter på læretiden, må selv melde seg opp til disse som privatist.

Du kan melde deg opp som privatist i Buskerud fylkeskommune her.

Har du spørsmål til Okviken? Kontakt oss her!

 


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen