Jobbene som bidrar til et grønnere samfunn

Jobbene som bidrar til et grønnere samfunn

Vil du være med på det grønne skiftet? Det er mange muligheter for deg som tenker miljø! Når du hører om jobber som er bra for miljøet, er det gjerne ting som vindmøller eller elektroniske biler. Men for at vi skal klare å motarbeide klimaendringene, må alle være med på laget. Mange yrker er med på å skape et grønnere samfunn, både direkte og indirekte. Kanskje også på måter du ikke har tenkt over?

Gjenvinning

Visste du at hver nordmann i gjennomsnitt kaster 449 kg søppel hvert eneste år? Det er ganske mye, spesielt når du ganger det med mer enn fem millioner. Uten gjenvinning og resirkulering ville hele Norge drukne i søppel. Hvordan vi kvitter oss med avfallet har også stor påvirkning på både nærmiljøet og det globale klimaet. Det blir stadig nye materialer og teknologier som trenger nye måter for avfallshåndtering, det gjør at du som gjenvinningsoperatør hele tiden må utvikle deg og forbedre deg.

Interessert i resirkulering og avfallshåndtering? Les mer om gjenvinningsfaget her!

Bygg grønt!

Hva skal til for å redusere klimagassene i atmosfæren? Når mange hører dette spørsmålet tenker de med en gang på å redusere mengden biler på motorveien, og at vi heller skal ta buss og kjøre elektrisk. Det er jo selvsagt fornuftig, transport står tross alt for 16 % av alle utslippene. Men visste du at produsering av materialer som sement, plast og aluminium står for hele 31 % av alle utslippene? Bygg og anleggsbransjen er en nøkkelindustri når det kommer til å bygge et grønnere samfunn. Vi trenger ingeniører til å utvikle nye løsninger, samtidig som vi må ha operatører, mekanikere, byggdriftere, elektrikere og automatikere til å bygge, drifte og vedlikeholde bygg og anlegg på en miljøvennlig og bærekraftig måte.

Les mer om byggdrifterfaget her!

Plant et grønnere samfunn

En måte å få et grønnere samfunn på er jo rett og slett å gjøre det grønt. Anleggsgartnere, landskapsarkitekter og landskapsingeniører planter, planlegger og vedlikeholder forskjellige typer prosjekter på både privat og offentlig eiendom. Når vi omringer oss med grønne planter har det en positiv psykisk effekt på oss mennesker. Men planting og vedlikehold av parker, grøntområder og hager handler om mye mer enn det estetiske. Det er sørger for et bærekraftig miljø, sunn luft og forebygging av naturkatastrofer. Planter trekker til seg svevestøv i luften, trær absorberer Co2 og er som en svamp i jorden som trekker til seg og holder på vann. Uten planter vil luftkvaliteten gå ned og uten trær til å irrigere jorden ville vi vært mer utsatt for ting som jordskred og flom.

Les mer om anleggsgartnerfaget her.

Bli renholdsoperatør

Et grønt samfunn kan ikke bare bygges og plantes, det må vedlikeholdes og rengjøres. En renholdsoperatør må håndtere mange forskjellige kjemikalier i sin hverdag. Uriktig håndtering av disse er en katastrofe for miljøet, så det er viktig med kunnskap om hvordan man håndterer kjemikalske prosesser på en miljøvennlig og bærekraftig måte. Bare tenk på alle kontorer, sykehus og offentlige bygg og steder som rengjøres hver eneste dag. Som renholdsoperatør er du med på å holde samfunnet rent og sunt, på en så grønn og bærekraftig måte som mulig. Du må hele tiden holde deg oppdatert på ny forskning og nye teknologier som kan hjelpe med å holde samfunnet grønt og rent.

Les mer om renholdsoperatørfaget her.

Avløp, drikkevann og kloakk

Under jorden er det en verden av rør som strekker seg over hele Norge. Disse sørger for at vi kan drikke vann i springen og flushe toalettet. Tilgang til rent drikkevann er et grunnleggende behov, uten et sikkert system rundt rensing og drifting av vann og avløp ville mange blitt syke av bakterier og parasitter. I Norge er vi heldige og har tilgang til masse rent drikkevann, men det er fortsatt mye vi må tenke på for at prosesser rundt vann og avløp skal bli så miljøvennlig som mulig. Store og små renseanlegg over hele Norge resirkulerer grå- og svartvann slik at det ikke går til spille, de trenger flinke driftsoperatører til å drifte og operere hvert anlegg. Det er et yrke som er viktig for helse, miljø og for å skape en bærekraftig utvikling i Norge.

Interessert i å bli driftsoperatør på renseanlegg? Kontakt OKViken for mer informasjon!


Derfor skal du velge helsefag

24 januar 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

06 desember 2023

Er byggdrifteryrket interessant for deg? her får du innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en byggdrifter har her.

Bli helsefagarbeider

07 november 2023

For å bli helsefagarbeider må du velge helse- og oppvekstfag på Vg1, mens du fortsatt går på ungdomsskolen. Etter fire år har du fullført yrkesutdannelse.

Gå til toppen