IKT viktig for Norge

En rapport utgitt av IKT Norge forteller at IT bedrifter bidrar til verdiskapning, økonomisk vekst og samfunnsøkonomisk nytte enn det øvrige næringslivet.

IKT viktig for Norge

En rapport utgitt av IKT Norge forteller at IT bedrifter bidrar til verdiskapning, økonomisk vekst og samfunnsøkonomisk nytte enn det øvrige næringslivet.

IKT- bransjen løfter lønnsomheten i Norge

At IKT-næringen er en av Norges største og viktigste næringer, er det ingen tvil om. Den norske IKT-næringen sysselsetter drøyt 100.000 mennesker og hadde en verdiskaping på 100 milliarder i 2013.

Krever større satsing på IKT kompetanse

Den stadige utviklingen av IKT-bransjen krever også en større satsing på IT-kompetanse hos barn, unge og den eldre generasjon. Da det offentlige er næringslivets største kunde stilles det også strengere krav til hvordan deres anbudsregler er satt.

IKT: en verdiskapende utdannelse

IKT-næringen kan bidra til økt verdiskaping og produktivitet i Norge. Om du ønsker en verdiskapende utdannelse med fokus på innovasjon og å fremme nye løsninger kan IKT-servicefaget gi deg kompetansen du ønsker.

Har du spørsmål vedrørende IKT servicefaget kan du sende oss en henvendelse her.


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen