IKT viktig for Norge

En rapport utgitt av IKT Norge forteller at IT bedrifter bidrar til verdiskapning, økonomisk vekst og samfunnsøkonomisk nytte enn det øvrige næringslivet.

IKT viktig for Norge

En rapport utgitt av IKT Norge forteller at IT bedrifter bidrar til verdiskapning, økonomisk vekst og samfunnsøkonomisk nytte enn det øvrige næringslivet.

IKT- bransjen løfter lønnsomheten i Norge

At IKT-næringen er en av Norges største og viktigste næringer, er det ingen tvil om. Den norske IKT-næringen sysselsetter drøyt 100.000 mennesker og hadde en verdiskaping på 100 milliarder i 2013.

Krever større satsing på IKT kompetanse

Den stadige utviklingen av IKT-bransjen krever også en større satsing på IT-kompetanse hos barn, unge og den eldre generasjon. Da det offentlige er næringslivets største kunde stilles det også strengere krav til hvordan deres anbudsregler er satt.

IKT: en verdiskapende utdannelse

IKT-næringen kan bidra til økt verdiskaping og produktivitet i Norge. Om du ønsker en verdiskapende utdannelse med fokus på innovasjon og å fremme nye løsninger kan IKT-servicefaget gi deg kompetansen du ønsker.

Har du spørsmål vedrørende IKT servicefaget kan du sende oss en henvendelse her.


Yrkesfag eller studiespesialisering?

13 mars 2023

Er du tiendeklassing og lurer på hva du skal velge til neste år? Studiespesialiserende er kanskje det vanligste – men er det rett for deg?

Variert arbeidshverdag som automatiker

27 februar 2023

Det er nesten ingen industrier som ikke har noe behov for en automatiker og som automatiker vil hverdagen være spennende og variert. Les mer.

Gå til toppen