Ikke bestått fagprøve

Dersom du får ikke bestått på fagprøven har du anledning til å melde deg til ny fagprøve.

Ikke bestått fagprøve

Dersom du får ikke bestått på fagprøven har du anledning til å melde deg til ny fagprøve. Her kan du oppleve en eventuell ventetid til neste gang du kan avlegge din fagprøve.

Opplæringskontoret melder deg opp til fagprøven igjen, så ta kontakt og avtal veien videre.

Her kan du lese mer om hvor mange sjanser du har til å bestå fagprøven, og finner mulighet til å melde deg opp til ny prøve. 

Klage på ikke bestått karakter

Dersom du er uenig i formelle feil, ikke- faglige feil, eller den faglige vurderingen av din ikke bestått karakter har du mulighet til å klage.

Klagen må foretas skriftlig, vise til hva det klages på og inneholde en begrunnelse. Deretter må klagen inneholde signatur av vedkommende som klager eller fullmakt. Klagefristen er på 3 uker fra vedtaket er mottatt av lærlingen.

Har du flere spørsmål vedrørende ikke bestått på fagprøven kan du ta kontakt her.


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen