Hvordan søke læreplass i barnehage?

Hvordan søke læreplass i barnehage?

Barne- og ungdomsarbeiderfaget er en meningsfylt jobb, hvor du i hovedsak jobber med barn i alderen 0-18 år. For å bli barne- og ungdomsarbeider går du to år på videregående og har læretid/jobber i barnehage og skole.

Når du skal søke om læreplass i barnehage, må du alltid søke om formidling til læreplass via vigo.no. Søknadsfristen er 1. mars hvert år. Din søknad sendes deretter til oss i OKViken om du hører til i Viken, eller til opplæringskontoret i fylket du bor i.

Mellom mars og april kvalitetssikres og videresendes søkere til aktuelle kommuner. Mellom april og juni gjennomføres det intervjuer, hentes inn referanser og ansettelser foretas.

Oppstart i lære er vanligvis mellom august og oktober, i henhold til inngått arbeidsavtale.  

Personlige egenskaper

Som barne- og ungdomsarbeider skal du tilrettelegge for læring og være i stand til å velge hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge. Hovedvekten i utdanningen er pedagogisk metodelære og utviklingspsykologi, slik at du skal være forberedt på de ulike situasjoner og hendelser du kommer til å møte når du jobber i barnehage eller skole.

I tillegg til denne fagkunnskapen kreves det at du har noen personlige egenskaper. For å arbeide i barnehage må du blant annet ha en interesse for barn og et ønske om å gi dem en god start på livet. Du bør være åpen og flink til å kommunisere med barn og andre mennesker.

Samme rettigheter og plikter som vanlig ansatt

Som lærling får du opplæring i faget ditt samtidig som du bidrar til barnehagens drift. Dette innebærer at du for eksempel får mindre lønn i begynnelsen av læretiden, hvor det er mye opplæring, og mer mot slutten, når du bidrar mer i selve driften av barnehagen. Du har også samme plikter og rettigheter som andre ansatte i bedriften. Det betyr at du må forholde deg til arbeidstid, regler på arbeidsplassen og avtalte arbeidsoppgaver på samme måte som andre ansatte i bedriften.

Har du flere spørsmål om hvordan du skal gå frem om du vil søke om læreplass i barnehage? Kontakt oss her for mer informasjon.


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen