Hvordan skrive egenvurdering av fagprøve?

Hvordan skrive egenvurdering av fagprøve?

Læretiden ender i en fagprøve som du må bestå for å få fag- eller svennebrev. Som en del av fagprøven kreves det at du leverer en egenvurdering av oppdraget du har utført. Denne skal være skriftlig og blant annet inkludere en arbeidslogg og timeliste for oppdraget.

Noen lærlinger syns denne delen av fagprøven kan være utfordrende fordi det er noe helt nytt som de færreste har gjort før. Hvis du er en av dem som syns dette med egenvurdering høres vanskelig ut, vil du kanskje få noen gode tips her.

Hva er en egenvurdering?

Egenvurderingen er noe av det aller siste du gjør før du er ferdig med fagprøven. Her skal du vurdere ditt eget arbeid. I egenvurderingen skal du skrive noe om hvordan du planla arbeidet i forkant og gjøre en vurdering av hvorvidt du fulgte denne planen. Du skal også skrive noe om hvordan du synes det gikk, hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre.

Hvorfor må jeg vurdere mitt eget arbeid?

Grunnen til at egenvurderingen er en viktig del av fagprøven, er at du skal vise prøvenemnda at du kan være kritisk til ditt eget arbeid. Det er også en veldig fin anledning for deg til å kunne gi en forklaring dersom det var noe som ikke gikk helt som det skulle. Da kan du skrive noe om hvorfor ting ikke gikk etter planen, hva du hadde gjort annerledes neste gang og hva du har lært av feilene dine.

Hva må jeg tenke på når jeg skriver egenvurdering?

Når du skriver en egenvurdering skal du vise prøvenemnda at du evner å være kritisk til ditt eget arbeid og vurdere det objektivt. Det betyr at du ikke bare skal skrive noe om det som gikk bra, men også noe om det som kanskje ikke gikk så bra. Derfor er det viktig å tenke på at du er helt ærlig i vurderingen av ditt eget arbeid.

Hvis det var noe du kunne ha gjort bedre, kan du være ganske sikker på at prøvenemnda har lagt merke til dette. Istedenfor å prøve å skjule det, er det mye bedre å si det som det er og heller vise at du vet hvordan du kunne ha gjort det bedre neste gang.

Kontakt oss gjerne

Har du andre lærlingrelaterte spørsmål, eller ønsker hjelp til å finne læreplass? Kontakt oss her, så skal vi svare på dine spørsmål.


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen