Hvordan fungerer en fagprøve?

Fagprøven er en avsluttende prøve som markerer slutten på læretiden. Prøven er praktisk og tester dine kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Er du lærling hos Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS, er det vi som melder deg opp til fagprøven.

Hvordan fungerer en fagprøve?

Når du tar fagprøven skal du bevise at du kan planlegge arbeidet og forstår hensikten med fremgangsmåten. Etter at du har bestått fagprøven og du har fullført læretiden får du utstedt fagbrevet. Dette er ditt endelige bevis på din utdanning og yrkestittel.

Hva består fagprøven av?

 • En planleggingsdel der du lager en plan for den praktiske gjennomføringen og begrunner valgene dine.
 • En gjennomføringsdel der du utfører arbeidet i størst mulig grad i henhold til planen.
 • En evalueringsdel der du vurderer egen innsats og selve utførelsen.
 • En dokumentasjonsdel der du dokumenterer og rapporterer utført arbeid.

Hva handler fagprøven om?

I løpet av læretiden skal du ha lært nok til at du kan beherske alle kompetansemålene i læreplanen for faget ditt. Derfor kan du få oppgaver tilknyttet hvilket som helst av kompetansemålene. Arbeidsoppgavene du får utdelt på prøven skal reflektere kravene til faglig kompetanse og du skal vise hva du har lært i læretiden.

Hvor lenge varer fagprøven?

Fagprøven kan foregå i alt fra én til fire dager, avhengig av hvilket fag du går opp i. Du kan finne informasjon om hvor lang tid prøven vil vare i læreplanen for faget ditt. For helsefagarbeidere vil fagprøven for eksempel vare i to dager. Uansett fag går man gjennom de fire punktene listet opp over.

Hjelpemidler på fagprøven

Alle bøker og hjelpemidler som kandidaten har benyttet i læretiden kan brukes under fagprøven. Det er også lov å bruke PC, samt samarbeide med andre og få hjelp fra kollegaer. Dokumentasjonen fra læretiden kan brukes under fagprøven, og kan være veldig nyttig.

Dette legger sensorene vekt på

 • Hvordan du disponerer tiden din
 • Utførelsen av arbeidsoppgavene
 • At du tar hensyn til HMS og interne sikkerhetsrutiner
 • Ryddighet og orden i og rundt prøvestedet
 • Evnen til å samarbeide
 • Hvordan du håndterer verktøy og utstyr
 • Dine praktiske ferdigheter
 • At du klarer å drøfte omfanget av de ulike oppgavene
 • At du har dokumentert  på en oversiktlig måte

Kontakt oss gjerne hvis du har andre spørsmål om fagprøven.


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

06 desember 2023

Er byggdrifteryrket interessant for deg? her får du innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en byggdrifter har her.

Gå til toppen