Hvordan er det å være lærebedrift og faglig leder i Buskerud?

Hvordan er det å være lærebedrift og faglig leder i Buskerud?

Vi trenger din mening, og dine innspill - derfor oppfordrer vi alle våre lærebedrifter til å svare på lærebedriftsundersøkelsen 2017.

Lærebedriftundersøkelsen er et ledd i kvalitetsutvikling i fagopplæringen. Det er Buskerud fylkeskommunes vurdering at lærebedriftsundersøkelsen utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag for å utvikle en opplæring som gir gode fagarbeidere. Her får du mulighet til å si din mening om lærings- og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Vi håper derfor på et samarbeid om størst mulig oppslutning om undersøkelsen.

>> Logg inn for å svare på Lærebedriftsundersøkelsen her <<

Invitasjon til undersøkelsen med påloggingsinfo sendes opplæringskontorene per e-post/sms den 16 oktober.

Undersøkelsen kan besvares 16. oktober til 23. desember.

Hvem skal svare på undersøkelsen?

Undersøkelsen retter seg til en faglig leder per godkjent lærebedrift der lærling/lærekandidat får/har fått opplæring de siste 11 månedene før 1.oktober 2017. Den faglige leder som skal svare er valgt ut fra den som har flest kontrakter i lærefaget i bedriften.

Personvern

Lærebedriftsundersøkelsen er ikke anonymisert og skoleeier/fylkeskommune kan se navn og bedriftstilhørighet for alle respondenter. Svarene vil være utgangspunkt for videre kvalitetsoppfølging overfor Kommunenes Opplæringskontor (KOB) fra fylkeskommunen.

Har du spørsmål til Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS? Kontakt oss her!


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen