Hvordan bytte læreplass?

Hvordan bytte læreplass?

Dersom du føler at det er noe som ikke fungerer på din læreplass, er det viktig at du tar opp dette så snart som mulig. Ved å raskt ta tak i eventuelle problemer, og finne en løsning på disse, øker sjansene for at du skal få mest mulig ut av din læretid. Mulige problemer kan for eksempel være knyttet til faglige forhold, svikt i oppfølgingen eller vanskeligheter med de fysiske eller sosiale forholdene på arbeidsplassen.

Ta opp problemer med din veileder

I første omgang skal eventuelle problemer og utfordringer tas opp med din veileder, slik at dere kan prøve å finne en løsning internt. Ofte kan problemene løses uten at bytte av læreplass blir aktuelt. Føler du at det er vanskelig å ta opp noe med veilederen din, eller du ikke opplever noen bedring, kan du kontakte oss i OKViken.

Bytte læreplass underveis i læretiden

I utgangspunktet inngås lærekontrakten med bedriften for to år. Dersom du ønsker å bytte lærlingplass underveis, må din lærebedrift gå med på å avslutte kontrakten tidligere.

Vær åpen, og hold en god dialog med faglig leder, slik at dere kan komme frem til den løsningen som er best for alle.

Dersom bedriften går med på å avslutte lærekontrakten, er du selv nødt til å finne deg en ny lærebedrift. Den nye bedriften må være inneforstått med, og godta at lærekontrakten kun inngås for den siste delen av læretiden. Går alt i orden med bytte av lærebedrift, vil læretiden fullføres som normalt etter to år.

Arbeids- og læreforhold

Et godt arbeids- og læreforhold kan ikke reguleres av lover og regler alene. For at du og dine medarbeidere skal trives på jobb er godt samarbeid, fleksibilitet, sosiale forhold minst like viktig.

Alle arbeidstakere vil iblant ha dårlige dager, med mindre motivasjon enn normalt. Som lærling skal du vite at slike forhold på arbeidsplassen ikke skal gå utover kvaliteten på din opplæring.

Dette kan du forvente av din veileder

God kommunikasjon er viktig for en vellykket læretid. Som lærling kan du forvente at din veileder gjør følgende:

  • Avklare dine og virksomhetens forventninger, sammen med faglig leder.
  • Gjennomføre veiledningssamtaler med deg hver uke.
  • Gi deg oppgaver som passer det nivået du til enhver tid befinner deg på.
  • Gi deg systematisk tilbakemelding, veiledning og vurdering.
  • Fortløpende gi deg vurdering av utviklingen og egnetheten din.
  • Utfordre deg i forhold til planlegging, gjennomføring og evaluering av egne arbeidsoppgaver i henhold til læreplan.
  • Sammen med faglig leder gjennomføre halvårlig vurderingssamtale med deg, og lage en skriftlig halvårsrapport. Dette skal også utføres i forkant av bytte av læreplass.

Ønsker du mer informasjon om bytte at lærlingplass underveis i læretiden? Ta gjerne kontakt, så svarer vi på dine spørsmål.


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Gå til toppen