Hvordan bli autorisert helsefagarbeider?

Hvordan bli autorisert helsefagarbeider?

Siden hjelpepleierutdannelsen ikke lenger eksisterer i Norge, må du isteden søke om autorisasjon som helsefagarbeider. Dersom du allerede har autorisasjon som hjelpepleier og ønsker å konvertere denne til autorisasjon som helsefagarbeider, kan du søke om dette i Altinn.

Slik søker du:

  1. Velg yrkesgruppe «Helsefagarbeider».
  2. Velg godkjenningstype «Autorisasjon/Lisens».
  3. Du får beskjed om å laste opp vitnemål, men her skal du legge ved et Word-dokument der du skriver at du søker om konvertering.

Yrker regulert etter helsepersonelloven

I det norske helsevesenet er det 29 yrkesgrupper som er lovregulert etter helsepersonelloven. Dette gjelder blant annet helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. For å kunne arbeide i disse yrkene, må man ha profesjonsgodkjenning. Dette betyr at du må ha enten en autorisasjon eller lisens for å kunne jobbe som dette.

Du må ha profesjonsgodkjenning

Profesjonsgodkjenning innebærer en forhåndskontroll av både skikkethet og egnethet. Her undersøker man om den som ønsker autorisasjonen har de nødvendige faglige kunnskapene og ferdighetene, ved siden av personlige egenskaper, som kreves for å være helsepersonell. Denne autorisasjonen må gis før man kan få tillatelse til å utføre yrket. I Norge er det Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) som gir profesjonsgodkjenning til helsepersonell.

Helsefagarbeider erstatter andre yrkestitler

Yrkestittelen helsefagarbeider erstatter de tidligere titlene hjelpepleier og omsorgsarbeider. Derfor vil du i dag bli kalt helsefagarbeider selv om du er utdannet til hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Helsefagarbeideren skal bidra i folkehelsearbeidet ved å forebygge ensomhet, bidra til at pasientene og brukerne kan føle mestring i hverdagen og legge til rette for et mer aktivt liv.

Har du flere spørsmål om hvordan du kan bli autorisert helsefagarbeider? Kontakt oss i OKViken så skal vi svare deg på alle dine spørsmål!


Derfor skal du velge helsefag

24 januar 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

06 desember 2023

Er byggdrifteryrket interessant for deg? her får du innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en byggdrifter har her.

Bli helsefagarbeider

07 november 2023

For å bli helsefagarbeider må du velge helse- og oppvekstfag på Vg1, mens du fortsatt går på ungdomsskolen. Etter fire år har du fullført yrkesutdannelse.

Gå til toppen