Hvordan bli autorisert helsefagarbeider?

Hvordan bli autorisert helsefagarbeider?

Siden hjelpepleierutdannelsen ikke lenger eksisterer i Norge, må du isteden søke om autorisasjon som helsefagarbeider. Dersom du allerede har autorisasjon som hjelpepleier og ønsker å konvertere denne til autorisasjon som helsefagarbeider, kan du søke om dette i Altinn.

Slik søker du:

  1. Velg yrkesgruppe «Helsefagarbeider».
  2. Velg godkjenningstype «Autorisasjon/Lisens».
  3. Du får beskjed om å laste opp vitnemål, men her skal du legge ved et Word-dokument der du skriver at du søker om konvertering.

Yrker regulert etter helsepersonelloven

I det norske helsevesenet er det 29 yrkesgrupper som er lovregulert etter helsepersonelloven. Dette gjelder blant annet helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. For å kunne arbeide i disse yrkene, må man ha profesjonsgodkjenning. Dette betyr at du må ha enten en autorisasjon eller lisens for å kunne jobbe som dette.

Du må ha profesjonsgodkjenning

Profesjonsgodkjenning innebærer en forhåndskontroll av både skikkethet og egnethet. Her undersøker man om den som ønsker autorisasjonen har de nødvendige faglige kunnskapene og ferdighetene, ved siden av personlige egenskaper, som kreves for å være helsepersonell. Denne autorisasjonen må gis før man kan få tillatelse til å utføre yrket. I Norge er det Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) som gir profesjonsgodkjenning til helsepersonell.

Helsefagarbeider erstatter andre yrkestitler

Yrkestittelen helsefagarbeider erstatter de tidligere titlene hjelpepleier og omsorgsarbeider. Derfor vil du i dag bli kalt helsefagarbeider selv om du er utdannet til hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Helsefagarbeideren skal bidra i folkehelsearbeidet ved å forebygge ensomhet, bidra til at pasientene og brukerne kan føle mestring i hverdagen og legge til rette for et mer aktivt liv.

Har du flere spørsmål om hvordan du kan bli autorisert helsefagarbeider? Kontakt oss i OKViken så skal vi svare deg på alle dine spørsmål!


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen