Hvordan bli autorisert helsefagarbeider?

Hvordan bli autorisert helsefagarbeider?

Siden hjelpepleierutdannelsen ikke lenger eksisterer i Norge, må du isteden søke om autorisasjon som helsefagarbeider. Dersom du allerede har autorisasjon som hjelpepleier og ønsker å konvertere denne til autorisasjon som helsefagarbeider, kan du søke om dette i Altinn.

Slik søker du:

  1. Velg yrkesgruppe «Helsefagarbeider».
  2. Velg godkjenningstype «Autorisasjon/Lisens».
  3. Du får beskjed om å laste opp vitnemål, men her skal du legge ved et Word-dokument der du skriver at du søker om konvertering.

Yrker regulert etter helsepersonelloven

I det norske helsevesenet er det 29 yrkesgrupper som er lovregulert etter helsepersonelloven. Dette gjelder blant annet helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. For å kunne arbeide i disse yrkene, må man ha profesjonsgodkjenning. Dette betyr at du må ha enten en autorisasjon eller lisens for å kunne jobbe som dette.

Du må ha profesjonsgodkjenning

Profesjonsgodkjenning innebærer en forhåndskontroll av både skikkethet og egnethet. Her undersøker man om den som ønsker autorisasjonen har de nødvendige faglige kunnskapene og ferdighetene, ved siden av personlige egenskaper, som kreves for å være helsepersonell. Denne autorisasjonen må gis før man kan få tillatelse til å utføre yrket. I Norge er det Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) som gir profesjonsgodkjenning til helsepersonell.

Helsefagarbeider erstatter andre yrkestitler

Yrkestittelen helsefagarbeider erstatter de tidligere titlene hjelpepleier og omsorgsarbeider. Derfor vil du i dag bli kalt helsefagarbeider selv om du er utdannet til hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Helsefagarbeideren skal bidra i folkehelsearbeidet ved å forebygge ensomhet, bidra til at pasientene og brukerne kan føle mestring i hverdagen og legge til rette for et mer aktivt liv.

Har du flere spørsmål om hvordan du kan bli autorisert helsefagarbeider? Kontakt oss i OKViken så skal vi svare deg på alle dine spørsmål!


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen