Hvor mye kan en lærling jobbe?

Hvor mye kan en lærling jobbe?

I utgangspunktet skal en lærling jobbe like mye som ordinære arbeidstakere, 37,5 timer per uke. Lærlingens arbeidsuker skal bestå av en kombinasjon av opplæring og verdiskapning for bedriften han eller hun er lærling hos. Når lærekontrakten er signert av alle parter, har lærebedriften forpliktet seg å forholde seg til en rekke retningslinjer overfor lærlingen, på samme måte som lærlingen har forpliktet seg overfor lærebedriften. Disse retningslinjene setter også føringer for hvor mye lærlingen skal arbeide.

Verdiskaping for bedriften

Verdiskaping er det arbeidet du utfører til nytte for virksomheten og brukere av produktene eller tjenestene som bedriften tilbyr. Arbeidsgiveren din har i den sammenhengen anledning til både å styrke bemanningen ved hjelp av lærlingen, og i perioder la lærlingen erstatte andre arbeidstakere. Det er denne verdiskapingen lærlingen får lønn for.

Arbeidstid i bedriften

Lærlingen følger vanlig arbeidstid med 37,5 timer i uken. Disse timene fordeles normal ut over uken med 7,5 timer lønnet arbeid hver dag, i tillegg til en halvtime ubetalt lunsjpause. Dersom lærlingen ikke har mulighet til å ta pause fra arbeidsoppgavene sine for å spise lunsj, skal det normalt betales for denne tiden slik at lærlingen har en arbeidsuke på 40 timer. Dersom lærlingen blir nødt til å arbeide utover denne tiden, gjelder overtidsbetaling med prosentvis tillegg som for vanlige ansatte, eller avspasering.

Verdiskaping og opplæring i bedriften

I læreforholdet skal lærlingen få opplæring og innføring i fagfeltet og arbeidet bedriften utfører, samtidig som lærlingen også skal bidra til verdiskaping i bedriften. Både de direkte instruksjonene og veiledningen lærlingen får underveis i arbeidet, regnes som en del av lærlingens opplæring. Det samme gjør den praktiske øvingen lærlingen pålegges av veilederen sin. Verdiskaping regnes som arbeidet lærlingen gjør som direkte bidrar til driften av lærebedriften.

Det kan noen ganger være vanskelig å skille mellom opplæring og verdiskaping, fordi begge deler er en vesentlig del av læretiden til enhver lærling. Det vil allikevel være sånn at disse to verdiene vektlegges noe ulikt i læretiden, blant annet ved at det er mer opplæring i begynnelsen av læretiden og mer verdiskaping mot slutten av perioden, når lærlingen har tilegnet seg de nødvendige egenskapene og kunnskapen til å bidra til driften av lærestedet.

Rettighetene dine som lærling

Som lærling med lærekontrakt i en bedrift har du visse plikter du er nødt til å forholde deg til, men også en god del rettigheter. Her finner du en oversikt over rettighetene dine som lærling.

Som lærling har du

  • rett til lønn
  • rett til en skriftlig lærekontrakt og en skriftlig arbeidsavtale
  • rett til å søke om støtte fra Lånekassen
  • rett til å få tilbakemeldinger på arbeidet du gjør
  • rett til veiledning og rettledning i arbeidet du gjør
  • rett til å gå opp til fagprøve etter fullført læretid
  • rett til å vernes mot dårlig psykisk og fysisk arbeidsmiljø

I tillegg skal opplæringen

  • ta utgangspunktet i opplæringsplanen for faget
  • tilpasses deg og dine forutsetninger
  • være gratis

Lærebedriften er også pliktig å betale for nødvendig verneutstyr og hjelpemidler

Har du flere spørsmål om hvor mye du skal jobbe som lærling? Ta kontakt med oss her, så skal vi besvare dine spørsmål.


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

06 desember 2023

Er byggdrifteryrket interessant for deg? her får du innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en byggdrifter har her.

Gå til toppen