Hvor mye får lærlinger i stipend?

Hvor mye får lærlinger i stipend?

Grunnstipendet tilbys alle elever i videregående opplæring slik at alle elever skal ha mulighet til å ta videregående opplæring, uavhengig av familiens økonomi. Lærlinger kan få støtte for 11 måneder per skoleår. Hvorvidt du har rett til å motta stipend fra Lånekassen avhenger av tre faktorer:

  • Hva du får utbetalt i lønn fra bedriften hvor du går i lære
  • Hvor mye dine foreldre tjener
  • Hvor mye foreldrene dine har i formue

Det kan være noen faktorer som spiller inn slik at du ikke har rett til å motta grunnstipend fra Lånekassen, selv om du er i videregående opplæring. Du vil ikke kunne motta stipend dersom din bruttoinntekt fra lærebedriften er over 5 373 kroner i måneden. Dersom du tjener mindre enn 5 373 kroner i måneden har du i utgangspunktet rett på grunnstipend, men i disse tilfellene vil alltid dine foreldres inntekt og formue tas med i betrakting.

Søk om stipend hos Lånekassen

Du kan søke om stipend fra Statens lånekasse for utdanning på www.lanekassen.no. Dette kan du gjøre når lærekontrakten din er godkjent. Da vil Lånekassen behandle din søknad og ta din og dine foreldres inntekt, samt formue, med i betraktningen.

Få godkjent lærekontrakt

Lærekontrakten er en avtale mellom lærlingen og lærebedriften eller opplæringskontoret. Kontrakten inngås alltid i begynnelsen av læreforholdet mellom lærlingen og bedriften. Denne må være godkjent av både arbeidsgiveren din, opplæringskontoret og fylkeskommunen for at den skal være gyldig og for at du skal kunne motta stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også dersom du er lærekandidat. Det kan ta litt tid fra lærekontrakten godkjennes til den blir registrert som godkjent hos Lånekassen.

Har du spørsmål om godkjenning av lærekontrakten din, kan du kontakte oss i OKViken.

Bostipend til borteboere

Dersom du må bo borte fra foreldrene dine i læretiden, kan du få bostipend på opptil 4 437 kroner per måned. Denne summen avhenger også av hvor mye du tjener som lærling. Dersom du tjener mer enn 13 963 kroner brutto per måned, vil bostipendet bli redusert. 60 prosent av det beløpet du tjener over 13.963 kroner, blir trukket fra stipendet.

Ta opp lån i læretiden

Du kan låne opptil 3 203 kroner per måned. For å ta opp lån må du oppfylle disse betingelsene:

  • Du må være lærling med ungdomsrett
  • Du må være over 18 år
  • Du må bo borte fra foreldrene dine

Har du ungdomsrett?

Dersom du har ungdomsrett, har du rett til videregående opplæring. Dersom du ikke vet hva ungdomsrett er, kan du lese mer her.

Har du ungdomsrett kan du få støtte av Lånekassen etter regelverket som gjelder for vanlig videregående opplæring. Dersom du ikke har ungdomsrett, har du rett til å få støtte etter de samme reglene som studenter i høyere utdanning. Dette betyr at du i første omgang får støtten utbetalt som lån. Når du består eksamen vil 40% av lånet bli omgjort til stipend.

Har du flere spørsmål om hva du vil få i stipend som lærling? Ta kontakt med oss her, så skal vi besvare dine spørsmål.


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Gå til toppen