Hvor mange prosent skal en lærling skatte?

Hvor mange prosent skal en lærling skatte?

Når du er lærling i en bedrift har du de samme rettighetene og pliktene som en vanlig arbeidstaker. Du bidrar til driften og verdiskapingen i bedriften og vil derfor også få utbetalt lønn som en vanlig arbeidstaker. Det innebærer at du også er pliktig å skatte av pengene du tjener. Hvor mange prosent av inntekten din du må betale i skatt, avhenger av hvor mye du tjener og regnes ut av skatteetaten.

Hva er et frikort?

Dersom du tjener mindre enn 70.000 kroner i løpet av et år, har du muligheten til å benytte deg av frikort. Frikortet viser arbeidsgiver at det ikke skal trekkes skatt fra lønnen din.

Du kan bestille frikort ved å logge deg inn på Skatteetaten.no.

Hva er et skattekort?

Dersom du har fylt 13 år og tjener over 70.000 kroner i løpet av et år, må du betale skatt på lik linje med andre arbeidstakere. Når du tjener mer enn 70.000 kroner må du kunne oppgi en omtrentlig sum på hvor mye du tror du kommer til å tjene i løpet av året. På bakgrunn av informasjonen du oppgir, regner Skatteetaten ut hvor mange prosent av lønningen din du skal betale i skatt. Dersom din inntekt endrer seg kan du justere dette ved å logge deg inn på Skatteetaten.no.

Hvor mye tjener jeg som lærling?

Som lærling vil du tjene det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, fordelt over to år, f.eks. slik: 

  1. Halvår 30 %
  2. Halvår 40 %
  3. Halvår 50 %
  4. Halvår 80 %

Merk at tallene oppgitt er før skatt.

Hva er forskjellen på brutto- og nettoinntekt?

Når arbeidsgiveren i lærebedriften snakker om hva din månedslønn vil være er det snakk om lønn før skatten er trukket fra. Dette kalles bruttolønn. Det du får utbetalt til din konto etter at skatten er trukket fra, er nettolønnen. Hvor mye du trekkes i skatt beregnes ut i fra din nettoinntekt.

Har du flere spørsmål om hvor mye du må betale i skatt når du er lærling? Ta kontakt med skatteetaten.


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen