Hvor mange ganger kan man stryke på fagprøven?

Hvor mange ganger kan man stryke på fagprøven?

Opplæringsloven gir deg to sjanser til å ta fagprøven

På fagprøven kan du få «bestått meget godt», «bestått» eller «ikke bestått». Hvis du ikke består fagprøven, får du heller ikke fagbrevet ditt, men du har mulighet til å melde deg opp til ny fagprøve. Opplæringsloven gir deg to sjanser til å ta fagprøven. Begge disse sjansene dekkes av fylkeskommunen din. Dette kan vi hjelpe deg med. Det eneste du trenger å gjøre er å ta kontakt med oss, så avtaler vi veien videre.

Tiden mellom «ikke bestått» og neste fagprøve

Du må regne med litt ventetid før du kan avlegge en ny fagprøve. Dersom du ikke består fagprøven på første forsøk, har du ikke automatisk rett til forlengelse av læretiden, men om din arbeidsgiver er villig til det, kan den forlenges slik at du har jobb og lønn frem til du får avlagt ny prøve. På den måten kan du fortsette å jobbe mens du venter på ny fagprøve.

Hva skjer om jeg stryker på den andre sjansen?

Hvis du ikke består fagprøven på forsøk nummer to, kan du prøve en gang til som privatist, eller praksiskandidat, som det heter. Denne gangen må du dekke kostnadene selv.

Les mer om å ta fagbrev som praksiskandidat og meld deg opp her.

Hvor kan jeg avlegge fagprøven?

Du skal ta fagprøve i det samme fylket hvor du har lærekontrakten din. Det er en mulighet for at selve prøven kan avvikles i et annet fylke, men dette er opp til den fylkeskommunen som har underskrevet kontrakten din.

Klage på «ikke bestått»

Dersom du er uenig i formelle feil, ikke-faglige feil eller den faglige vurderingen av din fagprøve, har du mulighet til å klage. Klagen må være skriftlig, vise til hva det klages på og inneholde en begrunnelse. Klagen må også signeres av den som klager. Klagefristen er på tre uker fra den dagen du mottar beskjed om hvilken karakter du har fått.

Les mer om hvordan du klager på «ikke bestått» her.

Har du spørsmål til oss i OKViken? Kontakt oss her!


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen