Hvem kan søke læreplass?

Hvem kan søke læreplass?

For å søke læreplass, må du ha gått to år på videregående skole på yrkesrettet linje. Her får du tilegnet deg mye kunnskap som er rettet mot det arbeidet du skal jobbe med etter endt utdanning.

For å komme inn på yrkesrettet linje må du ha bestått ungdomsskolen. Dette er det første steget mot å få læreplass. Deretter kan du søke læreplass i bedrift. Hovedløpet for en lærling er å gå to år i skole og to år i bedrift.

Opplæringskontoret hjelper deg

Vi i OKViken kan hjelpe deg når du skal søke læreplass i Viken fylkeskommune. Vi sender søknaden din videre til kommunene, og disse kan selv bestemme hvem de ønsker å ta inn som lærling. Dette blir avklart gjennom et intervju.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for elever og andre som ønsker å søke læreplass er 1. mars. Hovedinntaket av lærlinger foregår i august eller september hvert år, men det finnes også flere som tar inn lærlinger gjennom hele året etter direkte søknad. For ansettelse fra høsten må du søke om læreplass på vigo.no på våren.

Forventinger til deg som lærling

Når du får tilbud om læreplass i en bedrift og begynner din læretid, er det visse krav og forventninger fra arbeidsgiver som du er nødt til å forholde deg til. Det forventes blant annet at du skal:

  • Delta aktivt i opplæringen
  • Delta aktivt ved verdiskaping i lærebedriften
  • Oppnå opplæringens mål
  • Delta i planlegging og vurdering av eget læringsarbeid
  • Medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø
  • Avlegge fagprøve ved slutten av læretiden
  • Følge pliktene som forventes av deg som ansatt

Etter endt tid som lærling

Som lærling i en av kommunene i Opplæringskontoret vårt får du flere fordeler:

  • En utdanning som fører til fagbrev
  • Lønn under utdanning
  • Oppfølging og veiledning underveis i læretiden

Lærekandidat

Det å være lærekandidat er et alternativ til å være lærling. Dette kan passe for deg som tror det kan bli utfordrende å fullføre læretiden og ta fag- eller svennebrev. Som lærekandidat får du muligheten til å få et kompetansebevis og gjennomføre deler av læreplanen. Hvordan utdannelsen foregår avtales med den enkelte kandidaten og det utarbeides en individuell læreplan. Dette regnes som en grunnkompetanse, som senere kan bygges videre til en yrkeskompetanse/fagbrev.

Har du flere spørsmål om lærlingplass i bedrift? Kontakt oss gjerne her for mer informasjon!


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen