Hva vil det si å ha ungdomsrett?

Hva vil det si å ha ungdomsrett?

I Norge er det ikke krav om å gå videregående skole, men du har likevel rett til en skoleplass. Alle som har gjennomført vanlig grunnskole eller en tilsvarende utdannelse har nemlig en lovfestet rett til videregående utdannelse i Norge. Ungdomsretten er gyldig ut det skoleåret som starter året du fyller 24 år.

Hvis du er interessert i å velge et yrkesfaglig program på videregående skole og søker i denne perioden vil du være en prioritert søker, og vil kunne få plass foran søkere uten ungdomsrett. Det kan derfor lønne seg å benytte seg av ungdomsretten, og søke utdanning så tidlig som mulig!

Lurer du på hvilken utdanning du skal velge? Les mer om hvordan du kan få hjelp til å velge her!

Ungdomsretten steg for steg

Med ungdomsrett har du krav på følgende:

  • rett til tre års videregående opplæring, eller mer dersom det er oppgitt i den enkelte læreplanen
  • rett til skoleplass i det fylket du er bostedsregistrert i (men du har ikke rett til en spesifikk skole)
  • rett til plass på én av de tre utdanningsprogrammene du har søkt
  • rett til to år videregående etter VG1 som er relevant for ditt programområde (tilbudet du får er avhengig av utdanningstilbudet i fylket og karakterene dine)
  • rett til ett år påbygging til generell studiekompetanse etter å ha fullført og bestått din yrkesfaglige utdanning
  • rett til ekstra opplæringstid i spesielle tilfeller

Les mer om ungdomsrett på vilbli.no her.

Bedre rettigheter for deg

Ungdomsretten gir deg som skal søke videregående utdanning bedre rettigheter, og gjør det enklere å ta gode utdanningsvalg tidlig i livet. Det kan derfor være lurt å benytte seg av ungdomsretten mens du fortsatt har den!

Lurer du på mer rundt temaer som ungdomsrett, yrkesfag eller lærlingtid? Kontakt oss her.


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Gå til toppen