Hva tjener en feier?

En feier i fulltidsstilling i Norge tjener i gjennomsnitt rundt 440 760 kroner i året, ifølge tall Statistisk sentralbyrå kom med høsten 2018. Om du jobber i privat eller offentlig sektor kan påvirke lønnsnivået noe, da lønnsnivået gjerne er noe høyere i privat sektor. Der er det registrert et lønnsnivå opp mot 450 000 kroner per år.

Hva tjener en feier?

En feier i fulltidsstilling i Norge tjener i gjennomsnitt rundt 440 760 kroner i året, ifølge tall Statistisk sentralbyrå kom med høsten 2018. Om du jobber i privat eller offentlig sektor kan påvirke lønnsnivået noe, da lønnsnivået gjerne er noe høyere i privat sektor. Der er det registrert et lønnsnivå opp mot 450 000 kroner per år.

Hva gjør en feier?

Tradisjonelt var feierfaget mest fokusert på feiing av skorsteiner, men i dag jobber feierne mer rettet mot brannforebyggende tiltak, tilsyn og deling av informasjon.

Sentrale arbeidsoppgaver i feieryrket kan være:

  • feiing av skorsteiner, røykkanaler og ildsteder
  • rensing av ventilasjonsanlegg
  • forebyggende brannvern
  • informasjonsarbeid vedrørende fyringsteknikk
  • veiledning rundt hvordan man kan redusere forurensning og sotdanning
  • tilsyn med fyringsanlegg og oljetanker
  • formidle kunnskap om riktig valg og bruk av slokkemidler- og metoder
  • begrensning av skader etter brann

En feier jobber ofte i nær tilknytning til brannvesenet, og de fleste feiere er ansatt i kommunale etater. Feiere har god kunnskap om bygningskonstruksjon, bygningsmaterialer og hvordan man kan beregne hvordan ildsted, skorstein og ventilasjon fungerer sammen.

Slik blir du feier

Feierutdanningen består av ett år på skole, før du går tre år i lære. For å bli feier søker du deg inn på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk på videregående. Se utdanning.no for mer informasjon om læreplan og en full oversikt over hvor du kan ta feierutdanning.

Som feier kan du også etterutdanne deg og ta mesterbrev. Du får da yrkestittelen «feiermester». En feiermester tilegner seg kompetanse innen økonomi, markedsføring, ledelse og høyere yrkesteori. Feiermesteren har gjerne ansvaret for feierarbeidet i sitt distrikt, og for andre deler av forebyggende brannvernarbeid.

Hvem kan bli feier?

Feieryrket passer for deg som både kan jobbe godt på egen hånd og i team. Du må være systematisk og nøyaktig og kunne forholde deg til et omfattende regelverk. I feieryrket møter man mange mennesker, så det vil være en fordel at du liker å omgås andre og at du er serviceorientert. Sist, men ikke minst, er du nødt til å takle å jobbe i høyden.

Kontakt oss gjerne

Har du flere spørsmål til hvordan det er å være lærling eller jobbe som feier? Kontakt oss her for en hyggelig samtale om din fremtid.


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

06 desember 2023

Er byggdrifteryrket interessant for deg? her får du innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en byggdrifter har her.

Gå til toppen