Hva gjør man på IKT-servicefag?

Hva gjør man på IKT-servicefag?

IKT-servicefag skal bidra til å utvikle kompetanse innen drift og vedlikehold av IKT-systemer, og brukerstøtte i alle typer virksomheter. Gjennom utdanningen lærer du mye om drift av IKT-systemer, og du vil lære om innkjøp, drift og vedlikehold. Alle bedrifter i Norge i dag er avhengige av fungerende IT-systemer, og disse må driftes av kvalifisert personell. Jobbmulighetene er derfor gode, både nå og i fremtiden.

Fag og timefordeling

Etter Vg1 på linja «Service og samferdsel», vil du da velge IKT-servicefag dersom du ønsker å gå videre med dette. Dette året inneholder:

  • Fellesfag: norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving
  • Felles programfag: bruker- og driftsstøtte, drift og vedlikehold, virksomhetsstøtte
  • Yrkesfaglig fordypning: yrkesfaglig fordypning

Systemdrift og systemovervåkning

Som lærling i IKT-faget tar du en utdannelse som retter seg mot systemdrift og systemovervåkning. Du får kompetanse innen overvåkning av systemdrift i tillegg til feilhåndtering og kvalitetsarbeid innen systemdrift. Behandling av sensitiv informasjon på en etisk og forsvarlig måte, skal stå sentralt i opplæringen. I tillegg får du praktisert kundebehandling og opparbeidet god sans for service.

Stadig flere muligheter innen Y-veien for IKT-servicefag

Å gå «Y-veien» betyr at du kan søke høyere utdanning uten generell studiekompetanse, men at du søker med fagbrev og arbeidserfaring. Stadig flere utdanningsinstitusjoner åpner opp for at søkere med fagbrev i IKT kan komme inn på høyere utdanning.

Her er et utvalg studier du kan søke gjennom Y-veien om du har fagbrev i IKT

Andre videreutdanninger innen IT på fagskole.

Kontakt oss dersom du har andre spørsmål rundt IKT og læretid.


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen