Hva gjør man på IKT-servicefag?

Hva gjør man på IKT-servicefag?

IKT-servicefag skal bidra til å utvikle kompetanse innen drift og vedlikehold av IKT-systemer, og brukerstøtte i alle typer virksomheter. Gjennom utdanningen lærer du mye om drift av IKT-systemer, og du vil lære om innkjøp, drift og vedlikehold. Alle bedrifter i Norge i dag er avhengige av fungerende IT-systemer, og disse må driftes av kvalifisert personell. Jobbmulighetene er derfor gode, både nå og i fremtiden.

Fag og timefordeling

Etter Vg1 på linja «Service og samferdsel», vil du da velge IKT-servicefag dersom du ønsker å gå videre med dette. Dette året inneholder:

  • Fellesfag: norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving
  • Felles programfag: bruker- og driftsstøtte, drift og vedlikehold, virksomhetsstøtte
  • Yrkesfaglig fordypning: yrkesfaglig fordypning

Systemdrift og systemovervåkning

Som lærling i IKT-faget tar du en utdannelse som retter seg mot systemdrift og systemovervåkning. Du får kompetanse innen overvåkning av systemdrift i tillegg til feilhåndtering og kvalitetsarbeid innen systemdrift. Behandling av sensitiv informasjon på en etisk og forsvarlig måte, skal stå sentralt i opplæringen. I tillegg får du praktisert kundebehandling og opparbeidet god sans for service.

Stadig flere muligheter innen Y-veien for IKT-servicefag

Å gå «Y-veien» betyr at du kan søke høyere utdanning uten generell studiekompetanse, men at du søker med fagbrev og arbeidserfaring. Stadig flere utdanningsinstitusjoner åpner opp for at søkere med fagbrev i IKT kan komme inn på høyere utdanning.

Her er et utvalg studier du kan søke gjennom Y-veien om du har fagbrev i IKT

Andre videreutdanninger innen IT på fagskole.

Kontakt oss dersom du har andre spørsmål rundt IKT og læretid.


Yrkesfag eller studiespesialisering?

13 mars 2023

Er du tiendeklassing og lurer på hva du skal velge til neste år? Studiespesialiserende er kanskje det vanligste – men er det rett for deg?

Variert arbeidshverdag som automatiker

27 februar 2023

Det er nesten ingen industrier som ikke har noe behov for en automatiker og som automatiker vil hverdagen være spennende og variert. Les mer.

Gå til toppen