Hva er taushetsplikt?

Hva er taushetsplikt?

Kjernen av det å arbeide med mennesker i omsorg- og helsesektoren er respekt og tillit mellom helsepersonell og pasient. Det viktigste ansvaret man har som arbeidstaker i helsesektoren er derfor å verne om taushetsplikten.

Dersom du ønsker å ta fagbrev og bli helsefagarbeider, må du opprettholde og verne om tilliten mellom deg selv og de du behandler og har ansvar for.

Lurer du på hvordan det er å arbeide som helsefagarbeider? Les mer her!

Sensitiv og personlig informasjon

Taushetsplikten gjelder sensitive og personlige opplysninger. Disse kan være:

  • informasjon om selve pasientforholdet
  • opplysninger om helse og person gitt av pasienten
  • andre forhold som vedgår pasienten som kommer fram under behandling

Godkjent helsepersonell har taushetsplikt i henhold til sine profesjonslover, det kalles da yrkesmessig taushetsplikt. Alt personell som arbeider i helseforvaltning har i tillegg også taushetsplikt som følger av særegne forvaltningslover. Disse lovene kan for eksempel være kommunehelsetjenesteloven og sykehusloven.

Hvis du vil vite mer om hva taushetsplikten innebærer juridisk kan du lese om det på Store Medisinske Leksikon her.

Hvorfor har man taushetsplikt?

Taushetsplikten eksisterer fordi man antar at sensitive opplysninger er noe pasienter ønsker å hemmeligholde. Pasienter skal selv få bestemme hvem de deler opplysninger med, når det gjelder deres helse- og livssituasjon.

Viktige begrensninger

Taushetsplikten stanser kommunikasjon av opplysninger om pasienter. Dette er ikke alltid bare positivt, noen ganger må man dele informasjon hvis flere instanser skal samarbeide eller hvis man ønsker å forhindre farlige situasjoner.

Derfor er også taushetsplikten til helsepersonell modifisert, og har egne regler for når man kan dele opplysninger. Disse kalles opplysningsplikt og meldeplikt. Dette er en plikt til å opplyse og melde ifra om viktig informasjon som har hjemmel i lovgivningen.

Dersom man er i tvil om man bør melde ifra om alvorlige opplysninger i et pasientforhold, er det alltid viktig å først undersøke lovgivningen og profesjonslovene som gjelder for yrket sitt.

Pasientens samtykke

Pasienten som beskyttes av taushetsplikten kan samtykke til å dele sensitive opplysninger, og i slike tilfeller trenger det ikke foreligge noen lovhjemmel. Denne typen samtykke krever at helsepersonellet har gitt skikkelig informasjon om hvem som kan se opplysningene og hvorfor.

Kontakt oss

Har du spørsmål om det å arbeide som helsefagarbeider enten som lærling eller som ferdig utdannet? Kontakt oss her. 


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen