Hva er minstelønnen for lærlinger?

Hva er minstelønnen for lærlinger?

Det finnes ingen generell minstelønn i Norge, men det er innført i enkelte bransjer for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere vilkår enn normalt i Norge. Dette kan du lese mer om hos arbeidstilsynet.

Normalt varer lærlingperioden i to år, og består av 50% opplæring og 50% verdiskaping. Som lærling er det verdiskapingen du utfører for bedriften du får lønn for. Du har valget mellom å få lønnen fordelt over begge de to årene du er i lære hos bedriften, eller om du vil ha alt på ett år. Lønnen til en lærling skal tilsvare årslønnen til en faglært i yrket, men fordeles over de to årene læretiden pågår.

Lønnen stiger gradvis

Lønnen for en lærling i kommunen er pr. 1.5 2023 kr 415.300,-. Er du ansatt i stat eller privat bedrift følger du tariffavtalen der. Dersom arbeidsgiver velger å fordele lønnen over to år, vil utbetalingene følge denne generelle modellen:

  1. Halvår 30 % 
  2. Halvår 40 % 
  3. Halvår 50 % 
  4. Halvår 80 % 

Dette er den vanligste modellen for verdiskapningen, men det finnes også andre alternativer. Det kan også være å ha flat inntekt, og få utbetalt samme beløp månedlig gjennom hele læretiden. Beløpet vil da tilsvare 50% av årslønnen til en faglært.

Et tredje alternativ er å få utbetalt 40 % av en normal årslønn det første året og 60 % det andre året.

Lærlinger har krav på tillegg

Som lærling har du samme rettigheter som de øvrige ansatte. Det vil si at du har krav på tillegg i lønnen dersom du arbeider kvelder, helger eller helligdager. For å jobbe overtid, må du være fylt 18 år.

Ta kontakt med oss her dersom du har spørsmål om lønn som lærling eller andre rettigheter du har.


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen