Hva er et opplæringskontor, og hva gjør vi?

Hva er et opplæringskontor, og hva gjør vi?

Et opplæringskontor er et selskap eller en stiftelse eid av virksomheter. Opplæringskontoret kan også være tverrfaglig og eies da av virksomheter innenfor forskjellige bransjer.

Skaffer plasser og veileder

Opplæringskontoret jobber for å skaffe læreplasser for elever som vil ut i lære, og lærlinger til sine medlemsbedrifter, i dette tilfellet kommunene og fylkeskommunen.

OKViken sender kvalifiserte søkere til læreplasser i kommunene og fylkeskommunen og kvalitetssikrer gjennomføringen av opplæringen.

Kontoret skal også veilede lærebedriftene og lærlingene frem til lærlingen har fullført læretiden sin. Det er vi som inngår kontrakten med lærlingen, mens det er bedriften som ansetter lærlingen og har lønns- og arbeidsgiveransvar.

Les mer: Roller i oppfølging av lærlinger

Spisskompetanse på lærlinger

Opplæringskontoret har spisskompetanse innenfor sitt og eiernes ansvarsområde i henhold til læreplaner for fagene og organiseringen av opplæringen. Det juridiske ansvaret for lærekontraktene er i kontoret, og eierne har arbeidsgiveransvaret.

Her kan du lese et utvalg konkrete arbeidsoppgaver vi i OKViken har ansvar for:

  • Skrive lærekontrakt med lærlingene på vegne av eierne
  • Sikre at opplæringen gis i tråd med opplæringsloven, forskrifter og læreplan for faget det er inngått lærekontrakt i
  • Følge opp og støtte lærling og bedrift ved jevnlige møter med veiledning
  • Samarbeide med eierne om skolering av instruktører
  • Kartlegge og vurdere individuelle opplæringsbehov
  • Har kontakt og samarbeider med fylkeskommunen
  • Håndtere eventuelle konflikter i opplæringsforholdet
  • Melde opp til fagprøve

Har du spørsmål om lærlinger, det å være en lærebedrift eller andre spørsmål? Ta kontakt med OKViken og vi vil hjelpe deg.


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen