Hva er en lærebedrift?

Hva er en lærebedrift?

En lærebedrift er godkjent av fylkeskommunen for å ansette lærlinger eller lærekandidater.

Både det private næringsliv og det offentlige må bidra til at flere unge får læreplass. Sammen er det mulig å bidra til utdanningen av fremtidens fagarbeidere. Det er mulig å ha lærlinger eller lærekandidater i flere fag samtidig.

Lærebedriften må være godkjent

For at bedriften skal bli godkjent må den:

  • Gi opplæring i læreplanen for det aktuelle faget
  • Ha en kvalifisert faglig leder som er ansvarlig for opplæringen
  • Utvikle en intern opplæringsplan for å sikre at lærlingen eller lærekandidaten får opplæring i samsvar med læreplanen.

En bedrift kan søke om godkjenning som selvstendig lærebedrift. Dette betyr at bedriften selv er ansvarlig for å følge opp læreforholdet. De fleste bedrifter velger imidlertid å bli medlem av et opplæringskontor.

Opplæring i bedrift

I de fleste lærefag foregår de to første årene av opplæringen i videregående skole, Vg1 og Vg2. Deretter følger læretiden, som består av halvparten opplæring og halvparten verdiskapning, altså arbeid. Lengden på læretiden varierer, men oftest er man lærling i to år.

Kostnaden for opplæring

Lærebedriften har arbeidsgiveransvar for lærlingene, og må dermed betale lønn. Som hovedregel har en lærlingen en nyutdannet fagarbeiders lønn, fordelt på to år. Lærebedrifter mottar tilskudd fra fylkeskommunen for å drive opplæring.

Lærebedriftens rettigheter og plikter

Lærebedriften skal tegne kontrakt med lærlingen/lærekandidaten. En kontrakt binder lærebedrift og lærling til de lovene og forskriftene som er fastsatt av departementet.

  • Lærekontrakt tegnes med lærlinger.
  • Opplæringskontrakt tegnes av lærekandidater.

Kontrakten opprettes og godkjennes av fylkeskommunen. Alt av kontraktarbeid skjer via dette nettstedet.

Har du spørsmål til OKViken? Kontakt oss her!


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen