Hva betyr taushetsplikt for en helsefagarbeider?

Hva betyr taushetsplikt for en helsefagarbeider?

Som offentlig ansatt har du taushetsplikt om enkelte opplysninger du får kjennskap til gjennom jobben. Dette gjelder særlig andres personlige forhold, og forretningshemmeligheter. For helsefagarbeidere er det spesielt viktig å kjenne til taushetsplikten. Dette er en plikt du har overfor både brukere og bedriften du arbeider for.

Hva er taushetsplikt?

Forvaltningsloven § 13 pålegger alle offentlige ansatte taushetsplikt rundt opplysninger man får kjennskap til i arbeidet.

Innen helse begrenser taushetsplikten retten til å bringe videre opplysninger om personlige forhold. Dette dreier seg som regel om en persons fysiske og psykiske helse, og andre opplysninger om privatlivet. Plikten beskytter brukere mot at opplysninger kommer på avveie og skal sikre befolkningens tillit til de som har disse jobbene.

Hvor lenge varer taushetsplikten?

Taushetsplikten gjelder fra den dagen du inngår begynner å jobbe og varer resten av livet, selv om du slutter i den aktuelle jobben. Det er veldig alvorlig å bryte denne taushetsplikten og kan føre til at du mister jobben. I verste fall kan du også bli straffet med fengselsstraff om du bryter taushetsplikten. Du får mer informasjon om hvordan du skal forholde deg til denne plikten av arbeidsgiveren din når du begynner i jobben.

Unntak fra taushetsplikten

I noen tilfeller kan taushetsplikten bortfalle. Det gjelder kun når den som har krav på taushet har gitt samtykke til dette. Å bryte taushetsplikten kan for eksempel være aktuelt når man skal hente inn informasjon fra annen instans, eller når man gir informasjon til pårørende.

Helsepersonell har opplysningsplikt

Når pasientens eller andres liv kan være i fare, har helsepersonell plikt til å gi opplysninger om dette videre. Det betyr blant annet at alle som er underlagt taushetsplikt, har rett og plikt til å varsle barnevernet hvis de får informasjon om at barn utsettes for mishandling eller omsorgssvikt.

Kontakt oss i OKViken dersom du har andre spørsmål.

 


Yrkesfag eller studiespesialisering?

13 mars 2023

Er du tiendeklassing og lurer på hva du skal velge til neste år? Studiespesialiserende er kanskje det vanligste – men er det rett for deg?

Variert arbeidshverdag som automatiker

27 februar 2023

Det er nesten ingen industrier som ikke har noe behov for en automatiker og som automatiker vil hverdagen være spennende og variert. Les mer.

Gå til toppen