Hva betyr fagprøve?

Hva betyr fagprøve?

Fagprøven er en avsluttende praktisk prøve som markerer slutten på læretiden, og tester dine kunnskaper, holdninger og ferdigheter innenfor ditt fag. Gjennom fagprøven skal du bevise at du er i stand til å planlegge eget arbeid og forstår hensikten med fremgangsmåten. Er du lærling hos OKViken, er det vi som melder deg opp til fagprøven.

Fagprøvens fire deler

Fagprøven består av fire deler, og omfatter hele arbeidsprosessen, fra planlegging til refleksjon over eget arbeid. De ulike delene er som følger:

  • En planleggingsdel der du lager en plan for den praktiske gjennomføringen og begrunner valgene dine.
  • En gjennomføringsdel der du utfører arbeidet i størst mulig grad i henhold til planen.
  • En evalueringsdel der du vurderer egen innsats og selve utførelsen.
  • En dokumentasjonsdel der du dokumenterer og rapporterer utført arbeid.

I løpet av læretiden skal du ha opparbeidet deg tilstrekkelig med kunnskap, slik at du behersker alle kompetansemålene i læreplanen for faget ditt. På prøvedagen kan du derfor få spørsmål knyttet til alle de ulike kompetansemålene.

Arbeidsoppgavene du får utdelt på prøven er utformet slik at du skal kunne vise hva du har lært under læretiden, og at du tilfredsstiller kravene til faglig kompetanse for din yrkestittel.

Varighet på fagprøven

Fagprøven kan ha en varighet på alt fra én til fire dager, avhengig av hvilket fag du går opp i. Detaljert informasjon om lengden på fagprøven finner du i læreplanen for faget ditt.

Hva skjer etter fagprøven?

Bestått fagprøve og fullført læretid belønnes med utstedt fagbrev. Fagbrevet er ditt endelige bevis på oppnådd yrkestittel.

Dersom du ikke består fagprøven får du ikke fagbrevet ditt, men du har mulighet til å melde deg opp til ny fagprøve. Alle lærlinger får to forsøk på å bestå fagprøven dekket av fylkeskommunen. Trenger du flere enn to forsøk, må du dekke kostnadene for dette selv. Da må du også melde deg opp til ny prøve på egenhånd.

Kontakt oss gjerne dersom du har flere spørsmål om fagprøven.


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen