Husk dette om du må avbryte lærekontrakten

Husk dette om du må avbryte lærekontrakten

Dersom du mottar lån eller stipend i læretiden, og avbryter lærekontrakten eller slutter midt i skoleåret, må du rapportere til Lånekassen. Her kan du lese mer om hva konsekvensene av dette kan være.

Dersom du slutter midt i skoleåret

Når du avbryter lærekontrakten, har du ikke lenger rett til penger fra Lånekassen. Dersom du avbryter lærekontrakten, kan mye av det utbetalte stipendet, bli gjort om til lån og det kan hende du må betale penger tilbake. Du har plikt til å informere Lånekassen hvis du ikke følger utdanningen som planlagt.

Avbrudd eller fravær som skyldes sykdom

Hvis du har fravær eller avbrudd som følge av sykdom, kan du ha rett til å beholde støtte inntil 4,5 måneder. Dette krever legeattest, hvor det må framgå hvilken periode du har vært eller er syk, med startdato og sluttdato.

Hva du må melde til Lånekassen

Selv om skolen melder fra til Lånekassen når elever har stort fravær, er du selv pliktig til å melde fra dersom du:

  • Slutter eller tar pause i utdanningen
  • Bytter skole eller studieretning
  • Flytter hjem til dine foreldrene

Du kan melde fra om endringer på Dine sider hos Lånekassen.

Hva skjer om du ikke melder fra?

Dersom du ikke melder fra, eller oppgir feil opplysninger, kan det du har fått for mye i stipend gjøres om til lån. Lånekassen kan også kreve pengene tilbake eller nekte deg mer støtte til utdanning.

Du finner mer god informasjon om lærlinger og lån hos Lånekassen på deres sider her.

Har du spørsmål om læretiden eller å avbryte lærekontrakten din? Kontakt oss i OKViken her, så svarer vi på det du lurer på!


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen