Helsefagarbeider

Helsefagarbeider

En helsefagarbeider utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for mange ulike mennesker. Hovedoppgaven er å bedre livskvaliteten og funksjonsnivået til pasientene og brukerne. Tidligere ble en helsearbeider kalt både hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Nå erstatter yrkestittelen helsefagarbeider de tidligere titlene.

Pasienter og brukere

Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemminger, sykdommer eller med behov for rehabilitering.

Helsefagarbeidernes arbeidssted

Som helsefagarbeider og lærling kan du arbeide på disse stedene:

 • Hjemmesykepleie
 • Omsorgsboliger
 • Sykehjem
 • Bo- og servicesenter
 • Institusjoner for rus og psykisk helse
 • Sykehus

Vanlige arbeidsoppgaver

 • Utføre grunnleggende sykepleie som for eksempel sårstell
 • Observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser
 • Hjelpe brukeren med daglige gjøremål som personlig hygiene, innkjøp og bruk av tekniske hjelpemidler
 • Videreutvikle eget kompetanseområde
 • Administrative oppgaver som for eksempel rapportskriving og journalskriving

Hovedområdene til en helsefagarbeider

Helsearbeiderfaget er satt sammen av tre hovedområder, og må ses i sammenheng:

 • Helsefremmende arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesutøvelse

Helsefremmende arbeid:

Helsefremmende arbeid inkluderer profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer mestring, helse, trivsel og livskvalitet. Her ligger fokuset på grunnleggende sykepleie, gode hygienetiltak og effektiv forebygging av smitte.

Kommunikasjon og samhandling:

God kommunikasjon og samhandling kan fremme sosial utvikling blant pasienter og brukere. Objektiv observasjon, relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår i hovedområdet.

Yrkesutøvelse:

Yrkesutøvelse baserer seg på gjennomført planlegging, god dokumentasjon og en helhetlig vurdering av eget arbeid, om hvordan mennesker kan ivaretas.

Har du spørsmål til OKViken? Kontakt oss her!


Alt om lønn for lærlinger

21 mai 2023

I denne artikkelen forteller vi deg alt du trenger å vite om lønn som lærling, feriepenger, pensjon, lønnsutbetaling, studielån og sykelønn.

Lærlinglønn

20 mai 2023

Som lærling vil du tjene det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, fordelt over to år. Her kan du lese hvor mye du tjener som lærling i 2023.

Gå til toppen