Har du barn under 18 år som går på videregående skole?

Har du barn under 18 år som går på videregående skole?

I forskrift til opplæringsloven § 20-3 er det fastsatt at alle videregående skoler må informere og holde kontakt med foreldrene gjennom opplæringsåret så lenge barnet er under 18 år.

Dette har du som forelder krav på varsling om:

Skolen er pliktig til å varsle foreldre enten muntlig eller skriftlig om følgende saker:

  • Elevens fravær.
  • Dersom det er fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden og oppførsel.
  • Informasjon om elevens og dine rettigheter etter opplæringsloven og forskriften.
  • Annen viktig informasjon rundt eleven, men mindre det er underlagt taushetsplikt eller annen lovgivning.

Les mer: Ungdom blir mest påvirket av foreldrene i yrkesvalget

Informasjonsmøte ved starten av skoleåret

Skolen har informasjonsplikt og det holdes informasjonsmøte for foreldre til Vg1 og Vg2-elever ved starten av hvert skoleår. Her får du informasjon om alt du trenger å vite rundt opplæring, fag, rutiner og regler.

Elevsamtaler

Det må holdes minst én planlagt samtale med foreldre på Vg1 og første halvår Vg2. Her snakker dere om elevens faglige utvikling og kompetanse i fagene. Man snakker også om hvordan eleven, skolen og foreldrene skal samarbeide for å legge til rette for at eleven skal utvikles på best måte.

Du får varsel om barnets fravær

Du har krav på skriftlig eller muntlig varsel om barnets fravær. Dersom barnet ditt står i fare for å ikke få karakterer i et eller flere fag, så skal varselet være skriftlig. Varselet skal komme så tidlig at du som forelder har mulighet til å gripe inn i situasjonen.

Når barnet fyller 18 år

Når barnet ditt fyller 18 år, faller skolens informasjonsplikt bort. Myndige elever kan likevel samtykke i at skolen fortsetter å informere foreldrene på noen eller alle områder.

Har du barn som går i lære?

Har du barn som går i lære? På vår blogg oppdaterer vi jevnlig om lærlingers rettigheter og andre nyttige temaer. Her kan du lese mer om og sette deg inn i hva barnet ditt har krav på som lærling!

Har du spørsmål til OKViken? Kontakt oss her!


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Gå til toppen