Gravid og lærling

Hvis du blir gravid under lærlingtiden, er det ingen grunn til å være engstelig eller usikker på rettighetene dine. Når du er lærling er du en arbeidstaker, og har derfor de samme rettighetene som andre ansatte i lærebedriften din.

Gravid og lærling

Hvis du blir gravid under lærlingtiden, lurer du mest sannsynlig på hvilke rettigheter du har og hvordan dette vil påvirke læretiden din. Da er det greit å være klar over at du som lærling er en arbeidstaker. Derfor har du de samme rettighetene som andre ansatte i lærebedriften din.

Mens du er lærling og gravid, kan det være lurt å ha en dialog med din arbeidsgiver om hva du trenger av tilrettelegging. For å kunne arbeide og samtidig være gravid, kreves det at man har en arbeidshverdag og et arbeidssted som er trygt og forsvarlig, både for den gravide og fosteret.

Hva bør man unngå?

Det beste for den gravide er som regel å være i arbeid lengst mulig i svangerskapet, også når man er lærling. Men det er viktig å huske på at enkelte arbeidsoppgaver og -forhold er uheldige for et svangerskap. Eksempler på dette kan være:

 • tunge løft og hardt fysisk arbeid
 • langvarig arbeid i stående stilling
 • vibrasjoner og risting
 • arbeid som krever balanse og smidighet
 • høye temperaturer
 • risiko for surstoffmangel
 • vanskelig arbeidstid
 • lange arbeidsreiser
 • mangel på hvilepauser
 • infeksjonsrisiko
 • arbeid med kjemiske stoffer

Les mer om krav til arbeidsmiljøet for gravide hos Arbeidstilsynet her. 

Tilrettelegging

Man trenger ikke nødvendigvis avbryte læretiden med sykemelding eller permisjon på grunn av disse forholdene, noen ganger er det nok å avtale med lærebedriften dersom man har behov for andre arbeidsoppgaver og tilrettelegging. Gravide som ikke kan jobbe under svangerskapet på grunn av risiko for barnet, kan få svangerskapspenger fra NAV.

Hvis du er gravid og usikker på om arbeidsmiljøet i din lærebedrift er forsvarlig under svangerskapet, kan det være lurt å snakke med lege eller jordmor. Sammen kan dere bli enig om hva som er best for deg, som både gravid og lærling!

Les mer om sykestipend og fravær under lærlingtiden her. 

Foreldrestipend

Dersom du blir gravid mens du er lærling i videregående opplæring med ungdomsrett, kan du søke foreldrestipend hos Lånekassen. Dermed har man en inntekt mens man er i permisjon. Som lærling kan du ta permisjon tre uker før fødselen. Men man bør ikke avbryte utdanningen eller ta permisjon tidligere enn dette, fordi da får man ikke foreldrestipend med mindre man oppfyller særkrav. Du søker foreldrestipend etter at barnet er født, men ikke senere enn etter 12 måneder etter fødselen. 

Les mer om foreldrestipend under videregående opplæring hos Lånekassen her. 

Noen ganger kan man også ha rett til forsørgerstipend. Lånekassen sjekker automatisk om du kvalifiserer til forsørgerstipend når du søker foreldrestipend. 

Les mer om forsørgerstipend hos Lånekassen her.  

Har du spørsmål rundt det å være lærling og gravid, eller lurer på noe angående yrkesfaglig videregående opplæring? Kontakt oss her.

 


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen