Gjør en forskjell som helsefagarbeider

Er du omsorgsfull og glad i å ta vare på menneskene rundt deg? Gir det deg en god følelse å se at de rundt deg har det bra og føler seg trygg? Har du lyst på et variert og givende yrke med muligheten til å gjøre en positiv forskjell i andre menneskers liv? Da kan helsefagarbeid være noe for deg!

Gjør en forskjell som helsefagarbeider

Er du omsorgsfull og glad i å ta vare på menneskene rundt deg? Gir det deg en god følelse å se at de rundt deg har det bra og føler seg trygg? Har du lyst på et variert og givende yrke med muligheten til å gjøre en positiv forskjell i andre menneskers liv? Da kan helsefagarbeid være noe for deg!

Ta vare på medmenneskene i samfunnet vårt

I en verden hvor det meste har blitt digitalisert er det desto viktigere å følge opp og ta vare på de i samfunnet som har behov for litt ekstra hjelp i hverdagen. Helsefagarbeidere utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for mange ulike pasient- og brukergrupper, uavhengig av livssituasjon, alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. Som helsefagarbeider får du muligheten til å jobbe med mange typer mennesker med forskjellige behov.

En helsefagarbeiders hovedoppgave

Hovedoppgaven til en helsefagarbeider er å bedre livskvaliteten og opprettholde funksjonsnivået til pasientene og brukerne. Hjemmesykepleien, omsorgsboliger, bo- og servicesenter, institusjoner for rus og psykisk helse, sykehjem og sykehus har alle behov for engasjerte og omsorgsfulle helsefagarbeidere.

For å kunne ta fagbrev som helsefagarbeider må du ha fullført helse- og oppvekstfag på VG1 og helsearbeiderfaget på VG2. Deretter kan du søke på lærlingplass på ulike arbeidsplasser. Som lærling på en arbeidsplass lærer du om fysisk- og psykisk helse, kommunikasjon, samhandling og generell yrkesutøvelse.

Gjør en forskjell - søk på lærlingplass som helsefagarbeider i dag!

Søknadsfrist 1.mars - Søk via Vigo.no. Er du allerede i jobb som helsefagarbeider, men mangler fagbrevet? Da kan du ta fagbrev på arbeidsplassen din. Les mer her.

Kontakt oss i OKViken dersom du har spørsmål rundt søknad, læretid eller læreplasser i Viken.


Yrkesfag eller studiespesialisering?

13 mars 2023

Er du tiendeklassing og lurer på hva du skal velge til neste år? Studiespesialiserende er kanskje det vanligste – men er det rett for deg?

Variert arbeidshverdag som automatiker

27 februar 2023

Det er nesten ingen industrier som ikke har noe behov for en automatiker og som automatiker vil hverdagen være spennende og variert. Les mer.

Gå til toppen