Foreldrepermisjon som lærling

Foreldrepermisjon som lærling

Som lærling har du de samme rettighetene som andre arbeidstakere i Norge. Dette gjelder også retten til foreldrepermisjon hvis du eller partneren din blir gravid. 

På nav.no kan du finne ut om du kan få foreldrepenger, hvor mye du har krav på og planlegge hvor lenge du kan være hjemme med barnet ditt i permisjon. 

Permisjon

Når du tar ut foreldrepermisjon som lærling, vil du gjøre det på samme måte som en vanlig arbeidstaker. Etter endt permisjon kan du fortsette som lærling, og fullføre læretiden.

Det er ulovlig for en bedrift å å avslutte en lærekontrakt dersom arbeidstakeren blir gravid eller trenger foreldrepermisjon. Du skal derfor ikke være redd for å ta ut den permisjonen du trenger.

Det kan likevel være lurt å planlegge læretiden, permisjonen og hvordan man skal gjennomføre opplæringen med tanke på at du må avbryte opplæringen når du går ut i permisjon. Snakk med opplæringskontoret ditt, instruktøren din og bedriften du er lærling hos slik at dere sammen kan avtale hvordan dere vil tilrettelegge opplærings- og permisjonstid. 

Gravid under læretiden

Blir du gravid under læretiden har du krav på svangerskapspermisjon. Hvis du trenger sykemelding på grunn av årsaker tilknyttet svangerskapet ditt, gjelder de vanlige reglene for å ta ut sykemelding. 

Les mer om reglene for sykemelding for lærlinger her. 

Permisjon og videregående skole

Husk at du har rett til å fullføre 3-årig videregående skole over en periode på 5 år. Ved å gå et yrkesfaglig program har du også rett til skoleplass i ditt 4. år, etter lærlingtiden. Du kan bruke 6 år på dette til sammen. Dermed skal alle ha 2 år ekstra på å gjennomføre videregående. Derfor er det ikke et problem å bli ferdig med både læretid og videregående utdannelse selv om du må ta ut foreldrepermisjon. Du kan helt fint ta et år om igjen, dersom du har behov for det. 

Hvis du selv er gravid kan du søke om utsettelse og reservert skoleplass. Du kan også søke om forlenget ungdomsrett. Da beholder du retten til skoleplass og blir prioritert som søker. Det er veldig viktig at du husker å søke om dette mens du ennå har ungdomsrett, ellers er det for sent. Husk også at reglene for utvidet opplæringstid for videregående skole varierer fra fylke til fylke. Kontakt rådgiveren ved din skole hvis du er usikker på hva rettighetene dine er!

Stipend

Du kan søke foreldrestipend hos lånekassen som lærling. Lånekassen sjekker automatisk om du kvalifiserer til motta forsørgerstipend når du søker dette. Det er viktig å merke seg at forsørgerstipend blir redusert når du mottar lærlinglønn, akkurat slik som for grunnstipendet.  

Kontakt oss hvis du er usikker

Det kan være vanskelig å vite hvilke rettigheter man har, og hvordan man skal kombinere permisjon, utdannelse og læretid. Vi i OKViken kan hjelpe deg!

Lurer du på mer om foreldrepermisjon som lærling? Kontakt oss her.

 


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Gå til toppen