Fagprøven for byggdriftere

Fagprøven er den avsluttende prøven etter læretiden, som gir deg beviset på at du er utdannet fagarbeider.

Fagprøven for byggdriftere

Fagprøven er den avsluttende prøven etter læretiden, som gir deg beviset på at du er utdannet fagarbeider.

Fagprøven er læretidens siste og eneste «eksamen». Du kan ta fagprøven tre måneder før, eller innen tre måneder etter du er ferdig som lærling.

Fagprøven for byggdriftere består av fire deler:

 • Planlegging med begrunnelse for valgte løsninger
 • Gjennomføring av det faglige arbeidet
 • Vurdering av eget prøvearbeid
 • Dokumentasjon av eget prøvearbeid

Prøvenemnda skal gi en samlet vurdering og karakter når prøven er avsluttet.

Følgende karakterer gis:

 • Bestått meget godt
 • Bestått
 • Ikke bestått

Ikke bestått fagprøven?

Om du får «Ikke bestått», kan du sende inn en klage dersom du mener det er begått formelle feil eller ikke-faglige feil. Dette må gjøres innen tre uker etter at du har fått resultatet.

Les mer: Slik klager du på fagprøven

De fire delene av fagprøven for byggdriftere

Planlegging

Basert på oppgaven du får utdelt skal du lage en skriftlig arbeidsplan som omfatter hvilken rekkefølge du vil utføre arbeidet i, metoder, materialer, verktøy, utstyr, hvilke HMS-mål du må følge. Begrunn alle valgene der det er naturlig.

Gjennomføring

Gjennom hele prøvearbeidet fører du logg over hva du gjør. Bruk tydelige stikkord for egen evaluering og dokumentasjon.

Egenvurdering

Egenvurderingen skal føres skriftlig, og du får også mulighet til å følge opp muntlig. På hvilken måte fulgte du planen? Hvordan kunne den forbedres, og hvordan kunne du løst oppgaven på en bedre måte?

Dokumentasjon

Dokumenter arbeidet du har utført i henhold til lovkrav, eksterne krav og bedriftsinterne krav som er naturlige for oppgaven. Har det oppstått avvik, begrunn og forklar disse. Legg ved relevante vedlegg som prosedyrer, regler, skjemaer og tegninger.

Fagprøven går over tre dager

Dag 1

Du får utdelt oppgaven, husk å still spørsmål om du har noen før du starter å planlegge prøven. Oppgaven vil mest sannsynlig inneholde minst ett av disse emnene:

 • Sprinkleranlegg
 • Ventilasjonsanlegg
 • Heis
 • Vannbåren varme
 • Brannalarmanlegg

Dag 2

Praktisk prøve. Denne kan inneholde et eller flere av kompetansemålene og gjennomføres etter planen du selv har laget. Her ser du kompetansemålene for en byggdrifter etter Vg3.

Dag 3

Siste dagen går dere gjennom egenvurdering og dokumentasjon. Du har også en gjennomgang av prøven med sensorene.

Dette legger sensorene merke til

Under gjennomføringen av prøvearbeidet vil sensorene blant annet vurdere:

 • Hvordan du disponerer tiden din
 • Utførelsen av arbeidsoppgavene
 • At du tar hensyn til HMS og interne sikkerhetsrutiner
 • Ryddighet og orden i og rundt prøvestedet
 • Evnen til å samarbeide
 • Hvordan du håndterer verktøy og utstyr
 • Dine praktiske ferdigheter
 • At du klarer å drøfte omfanget av de ulike oppgavene
 • At du har dokumentert egenkontrollen på en oversiktlig måte

Du kan søke om særskilt tilrettelegging av fagprøven

Dersom det er behov for særskilt tilrettelegging av fag- eller svenneprøven, må søknad om særskilt tilrettelegging av fag- og svenneprøve med dokumentasjon sendes inn sammen med oppmelding.

Har du spørsmål om det å være lærling? Kontakt oss her!


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Gå til toppen