Fagbrev på jobb

«Fagbrev på jobb» er en ny ordning som lar voksne i arbeid ta fagbrev på sin arbeidsplass. Ordningen ble vedtatt av Stortinget 24. mai 2018, og fra mars 2019 er det mulig å tegne lærekontrakter.

Fagbrev på jobb

«Fagbrev på jobb» er en ny ordning som lar voksne i arbeid ta fagbrev på sin arbeidsplass. Ordningen ble vedtatt av Stortinget 24. mai 2018, og fra mars 2019 er det mulig å tegne lærekontrakter.

Tidligere har man enten måtte fullføre læretiden som lærling på vanlig måte, eller ha minimum fem års heltidspraksis for å melde seg opp til fagprøven som praksiskandidat. Med den nye ordningen trenger du bare ett års praksis for å søke arbeidsgiver og fylkeskommune om lærekontrakt. Du får også full lønn gjennom hele læretiden. Dette gjør det mulig for enda flere å ta fagbrevet som voksen.

Slik kan voksne få fagbrev på jobb

«Fagbrev på jobb» retter seg mot voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Ordningen passer for de som har noe, og allsidig praksis fra faget, og som trenger opplæring og veiledning før de kan ta fagbrevet.

Kandidaten skal være i jobb, og ha full lønn gjennom hele læretiden.

Målet med ordningen er å sikre Norge flere fagarbeidere. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi vil trenge 71.000 flere fagarbeidere i 2035 enn det vi har i dag.

Slik går du frem for å ta fagbrev på jobb

  • Du må være i fast jobb, og ha jobbet i minst ett år
  • Søk arbeidsgiver og fylkeskommunen om en kontrakt
  • Du må gå opp til og bestå en fem timers sentralt gitt eksamen på Vg3-nivå, før du kan melde deg opp til fagprøven
  • Læretid avhenger av faget, men for de fleste fag vil læretiden være 4 år

Krav til bedriften

Ta kontakt med OKViken dersom du har en egnet kandidat

Dersom din kommune har en kandidat som egner seg for ordningen, kan dere ta kontakt med oss i OKViken. Vi setter oss ned sammen og fyller ut relevant dokumentasjon som oversendes Viken fylkeskommune. Kontakt oss her.

Hos Viken fylkeskommune kan du lese mer om den nye ordningen.

 


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen