Disse kan ta fagprøve som privatist

Disse kan ta fagprøve som privatist

Ønsker du å ta fagprøve som privatist? Selv om du ikke er lærling kan du fortsatt ta fagprøve, så lenge du oppfyller disse kravene:

  • Relevant yrkespraksis. Du må kunne dokumentere praksis som har vart minst 25 % lengre enn en vanlig lærlingperiode. Dette er vanligvis fem år, men lengden kan variere, i enkelte tilfeller er det fem og et halvt år.
  • Du har hatt arbeidsoppgaver som er relevante for læreplanen i faget. Alle de mest avgjørende delene av faget skal være dekket.
  • Du har bestått teoretisk VG3 eksamen.

Godkjenning av praksis

Det er mange forskjellige yrkesfag man kan ta fagprøve i, noen har egne krav til erfaring og praksis. Har du for eksempel jobbet som frivillig i en ungdomsklubb kan dette telle som praksis til fagbrevet som barne- og ungdomsarbeider. Har du førerkort i klasse C eller D kan dette telle som praksis i yrkessjåførfaget.

Hvis du setter deg inn i de ulike kravene finner du kanskje ut at du kan legge til mer praksis enn du trodde. Du kan også få godskrevet praksis for utdanning. Opptil 2 år kan godskrives som praksis for fullførte år på videregående, så lenge programfagene er relevante for fagprøven.

Krav til dokumentasjon

For at arbeidserfaring skal telle som praksis må dette dokumenteres med en attest fra arbeidsgiveren din. Attesten må inneholde start- og sluttdato, stillingsprosent, stillingsbeskrivelse og beskrivelse av arbeidsoppgaver relevant for VG3-prøven for faget. Dokumentasjonen må inneholde bedriftslogo og underskrift av arbeidsgiver.

Hvis du har drevet et eget firma må du ha firmaattest fra Brønnøysundregistrene, som inneholder organisasjonsnummer, beskrivelse av firmaets virksomhetsområde og regnskapstall. Du må ha attest fra en autorisert regnskapsfører eller oppdragsgiver som viser hvor mange arbeidstimer du har utført i arbeid relevant for faget.

Les mer om fagprøven som privatist på Viken fylkeskommune sine nettsider


Fem veier til fagbrevet

28 november 2022

Veien til fagbrev kan virke lang, men du har mange flere muligheter enn du kanskje er klar over. Les mer om dette her.

Fagbrev på jobb

23 november 2022

Fagbrev på jobb er en ordning der voksne som allerede er i arbeid kan få mulighet til å få et fagbrev eller svennebrev basert på sin erfaring.

Gå til toppen