Dette kan du jobbe med om du har fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget

Dette kan du jobbe med om du har fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget

Med et fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget har du en rekke jobbmuligheter, både innen privat og offentlig sektor.

Medarbeidere i kontor- og administrasjonsfaget jobber i offentlige virksomheter, i bibliotek, servicesentre og informasjonssentre og i private bedrifter.

De aller fleste arbeidsplasser har kontorarbeid og administrative oppgaver som må utføres, noe som gjør utdanningen innen kontor- og administrasjonsfaget til en trygg utdanning.

En sosial jobb med mye kundekontakt

Når du jobber innen kontor- og administrasjon, vil du jobbe mye med å yte service overfor både kunder og bedriftens egne ansatte, kundebehandling- og oppfølging samt kontoradministrative oppgaver.

God skriftlig og muntlig fremstilling er viktige kvaliteter for utøvelse av yrket.

Typiske arbeidsoppgaver for en kontor- og administrasjonsmedarbeider

Arbeidsoppgavene dine vil i stor grad avhenge av hva slags jobb du får deg. Men i hovedsak kan man regne med å utføre en del av disse oppgavene:

 • Besvare e-poster, telefoner og andre henvendelser
 • Utøve kundeservice
 • Dokumentbehandling
 • Arkivering
 • Posthåndtering
 • Saksbehandling
 • Lønn og enkle regnskapsoppgaver
 • Service, support og brukerstøtte
 • Planlegge kurs, konferanser og seminarer
 • Ha oversikt på inn- og utgående fakturaer
 • Registrere timelister

God bransjekunnskap og datakompetanse er viktig

Som kontor- og administrasjonsmedarbeider krever det ofte god kjennskap til datasystemer og andre tjenester bedriften benytter seg av.

Det er også lurt og viktig å holde seg oppdatert på lover og regler som gjelder den bransjen du jobber i.

Slik utdanner du deg til kontor- og administrasjonsmedarbeider

Du får et fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget gjennom å gå Vg1 Service og Samferdsel og Vg2 Salg, service og sikkerhet. Etter to år på videregående skole går du ut i lære i bedrift i to år.

Utdanningens tre hovedområder

Kontor- og administrasjonsfaget består av tre hovedområder; kontorservice, økonomi og IKT-tjenester. Disse områdene utfyller hverandre, og må sees i sammenheng.

Kontorservice

Kontorservice inkluderer organisering av virksomheten, servicetilbud, kundebehandling, personalforvaltning, kontoradministrative arbeidsoppgaver og enklere saksbehandling.

Økonomi

I delen som omhandler økonomi får du brukt økonomisystemer til innkjøps-, budsjett-, regnskaps-, lønns- og personalrelatert arbeid.

IKT-tjenester

IKT-tjenester omfatter bruk av teknologiske hjelpemidler til kontoradministrative oppgaver, i tillegg til sikkerhetsrutiner for virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt.

Ønsker du deg læreplass innen kontor- og administrasjonsfaget?

OKViken formidler søkere til læreplasser i kontor- og administrasjonsfaget i hele Viken. Ta kontakt med oss om du har spørsmål.


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen