Det nye service- og administrasjonsfaget

Det som før het kontor- og administrasjonsfaget skifter navn til service- og administrasjonsfaget. Dette er et fag som passer godt for deg som er ordentlig, nøyaktig og serviceinnstilt.

Det nye service- og administrasjonsfaget

Som elev ved service- og administrasjonsfaget vil du lære å gi god service og veiledning samtidig som du får kjennskap til viktige IKT-verktøy. Dette er et yrke som er under stadig utvikling, og som person må du være omstillingsdyktig og klare å jobbe godt på egen hånd samtidig som du kan samarbeide godt med andre.

Viktige områder i faget

  • Kommunikasjon og service: For at bedrifter, virksomheter og organisasjoner skal kunne fungere optimalt er det viktig med gode administrative prosesser som gjør at det er enkelt å kommunisere mellom ansatte og andre avdelinger. Som elev ved service- og administrasjonsfaget lærer du hvordan du kan tilpasse prosesser rundt kommunikasjon og service, og hvordan disse kan utvikles til å fungere enda bedre.
  • Lønnsomhet og utvikling: Hvordan kan en bedrift bli mer lønnsom? Det er en del av det du lærer om i service- og administrasjonsfaget. Du lærer hvordan man kan bruke ressurser på en mest mulig hensiktsmessig og miljøvennlig måte, samt hvordan man tar vare på helse, miljø og sikkerhet i en bedrift.
  • Organisasjon og virksomhetsstøtte: Du skal også lære hvordan du kan forstå bedriftens kjerneelementer og viktigste mål. Samt hvordan bedriftens organisering påvirker drift og arbeidsoppgaver.

Grunnleggende ferdigheter

  • Språklige ferdigheter: Som elev ved service- og administrasjonsfaget vil du lære grunnleggende språkferdigheter, både muntlige-, skriftlige- og leseferdigheter. Du lærer hvordan du kan tilpasse språket ditt til forskjellige kunder, brukere og medarbeidere. Det inkluderer også hvordan du kan tilpasse kommunikasjon for mennesker fra forskjellige kulturer. Det er viktig at all informasjon du gir ikke bare blir mottatt, men også forstått av mottakeren.
  • Matematiske ferdigheter: Budsjettering er en viktig del av faget. Du vil lære hvordan du henter inn og analyserer data, samt hvordan du kan presentere disse tallene i et relevant oppsett.
  • Digitale ferdigheter: Du vil også lære hvordan du bruker digitale ressurser til å hente inn data og informasjon slik at du kan analysere, organisere og videreformidle viktig informasjon og kunnskap både innad og utad i bedriften. 

Interessert i å lære mer? 

Hvis du er interessert i å lære mer om service- og administrasjonsfaget kan du ta kontakt med oss i OKViken.

Du kan også lese mer på utdanning.no.


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen