Derfor må du dokumentere læretiden

Derfor må du dokumentere læretiden

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen å dokumentere det du lærer. Dokumentasjonen viser hva du som lærling har lært og utført, og er en viktig del av læringsforløpet. Det kan være lurt å lage en god rutine for å logge erfaringene sine tidlig i læretiden!

Bra for læringen

Å føre logg og notere det du lærer under læretiden gjør det enklere å samle erfaringer. Da har du alt du har lært på én plass. Det er også ofte enklere å huske det du lærer når du skriver det ned underveis. All informasjonen du skriver ned under læretiden kan brukes igjen når du skal ta fag- eller svenneprøven, og er derfor veldig nyttig! 

Les mer om hvordan du skal skrive egenvurdering her.

Dokumentasjonen kan skrives ned i en vanlig notatbok, eller samles i dokumentasjonsboken du har fått tilgang til fra opplæringskontoret. Spør din instruktør hvis du er usikker på hvor og hvordan du skal skrive logg!

Logging som del av arbeidsdagen

Dokumentasjonen og loggføringen kan gjøres i selve arbeidstiden, da det er en del av opplæringen i lærebedriften. Det er satt av 2,5 timer i arbeidsuken til loggføring for lærlinger. Dermed kan du fint sette av faste tidspunkt til å dokumentere alt du har lært og hvilke oppgaver du har utført. Ofte kan det være lurt å skrive ned mens det du lærer er friskt i minnet, gjerne samme dag!

Lurer du på mer om dokumentasjon av læretid og det å være lærling? Kontakt oss her.

 


Yrkesfag eller studiespesialisering?

13 mars 2023

Er du tiendeklassing og lurer på hva du skal velge til neste år? Studiespesialiserende er kanskje det vanligste – men er det rett for deg?

Variert arbeidshverdag som automatiker

27 februar 2023

Det er nesten ingen industrier som ikke har noe behov for en automatiker og som automatiker vil hverdagen være spennende og variert. Les mer.

Gå til toppen