Derfor må du dokumentere læretiden

Derfor må du dokumentere læretiden

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen å dokumentere det du lærer. Dokumentasjonen viser hva du som lærling har lært og utført, og er en viktig del av læringsforløpet. Det gir også et godt grunnlag for vurderinger underveis i lærlingtiden. Det kan være lurt å lage en god rutine for å dokumentere de praktiske erfaringene sine tidlig i læretiden! 

Dokumentasjon og refleksjon er bra for læringen

Å dokumentere det du lærer under læretiden gjør det enklere å samle erfaringer. Da har du alt du har lært på én plass. Det er også ofte enklere å huske det du lærer når du skriver det ned underveis. Ta utgangspunkt i de daglige aktivitetene som du deltar i. Reflekter over valgene du eller kollegene dine gjorde underveis i arbeidet. I denne prosessen er det lurt å bruke kompetansemålene fra læreplanen og reflektere over hvordan de praktiske oppgavene ble løst i lys av kompetansemålene. Still deg gjerne spørsmålene som begynner med hvordan og hvorfor i forhold til erfaringene du gjør. Alle notatene og refleksjonene som du skriver ned under læretiden kan brukes igjen når du skal ta fag- eller svenneprøven, og er derfor veldig nyttig. Husk at du er på vei til å bli fagarbeider innenfor ditt fag og den gode fagarbeideren kjennetegnes ved at man kjenner begrunnelsene for de valgene som gjøres gjennom arbeidshverdagen!

De fleste lærlingene har i dag tilgang på digitale opplæringsplattformer som f. eks. OLKWEB. Vi anbefaler at du samler dokumentasjonen din der. Spør din instruktør eler rådgiver hos oss hvis du er usikker på hvor og hvordan du skal dokumentere!

Dokumentasjon som del av arbeidsdagen

Dokumentasjonen og refleksjon over egen praksis er en del av opplæringen i lærebedriften. Det skal settes av tid jevnlig tid i løpet av arbeidsuken til dokumentasjon for lærlinger. Det er lurt at dette tidspunktet er fastsatt slik at alle kan forholde seg til det når arbeidsdagen blir hektisk. Ofte kan det være lurt å skrive ned mens det du lærer er friskt i minnet, gjerne samme dag!

Lurer du på mer om dokumentasjon av læretid og det å være lærling? Kontakt oss her.

 


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

06 desember 2023

Er byggdrifteryrket interessant for deg? her får du innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en byggdrifter har her.

Gå til toppen