Derfor bør du velge helse- og oppvekstfag

Derfor bør du velge helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag gir deg muligheten til å jobbe for og med mennesker, og bidra til å bedre livskvaliteten til de som trenger det. Studiet vil gi deg kunnskap om menneskers fysiske, psykiske og sosiale behov, og hvordan du best kan legge til rette for at disse skal dekkes. Du som velger helse- og oppvekstfag vil få en givende og variert læretid, og etter hvert også arbeidshverdag. 

Les mer om Simen som har vært lærling i helsearbeiderfaget her.

Helse- og oppvekstfag gir mange muligheter

Å velge helse- og oppvekstfag gir deg mange muligheter. Du fullfører først et generelt år med helse- og oppvekstfag på Vg1. Deretter kan du velge mellom en rekke spennende spesialiseringer på Vg2, blant annet helsearbeiderfag, barne- og ungdomsarbeiderfag, ambulansefag, fotterapi og ortopediteknikk eller hudpleie. Etter Vg2 vil de fleste velge å gå ut i lære for å ta fagbrev. 

OKViken kan hjelpe deg med å finne læreplass innen helsearbeiderfaget eller barne- og ungdomsarbeiderfaget. Med fagbrev innenfor en av disse retningene kan du blant annet jobbe på sykehus og -hjem, i rusomsorgen, psykiatrien, på behandlingssentre og lignende.

Les flere av våre artikler om å jobbe som helsefagarbeider her og barne- og ungdomsarbeider her.

Stort behov for arbeidskraft i helsesektoren

Med fagbrev som helsearbeider eller barne- og ungdomsarbeider er jobbmulighetene svært gode. Behovet for kvalifisert arbeidskraft er stort, og vil bli enda større i årene fremover. Med fagbrev vil du ha fått en praktisk og grundig opplæring, og vil derfor være særdeles attraktiv for potensielle arbeidsgivere.

Videreutdanning på høyskolenivå

Fagbrevet gir deg en yrkestittel og retten til å utøve det yrket du har utdannet deg til. Velger du i tillegg å ta et år med allmennfaglig påbygging, har du muligheten til å videreutdanne deg innen ønsket retning på høyskolenivå. 

Påbygg kan du ta gjennom det som kalles Vg4, der du oppnår generell studiekompetanse ved å bestå kun fire fag. Etter å ha fullført Vg4 er du kvalifisert for videre studier. Les mer om hvorfor du burde velge Vg4 her.

Har du spørsmål knyttet til å velge helse- og oppvekstfag? Kontakt oss for en hyggelig samtale.


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen