Bli lærling i byggdrifterfaget

Går du i 10. klasse, og er usikker på hvilket yrke og videregående skole du skal søke? Kanskje du heller har lyst på en utdanning med mye praktisk arbeid?

Bli lærling i byggdrifterfaget

Går du i 10. klasse, og er usikker på hvilket yrke og videregående skole du skal søke? Kanskje du heller har lyst på en utdanning med mye praktisk arbeid?

Eller går du i 1. eller 2. klasse på videregående, og ønsker å velge en annen karrierevei? Vi i OKViken ønsker å introdusere deg til mulighetene som finnes.

Hva er byggdrifterfaget?

Som byggdrifter får du muligheten til å drifte og vedlikeholde bygninger, anlegg og installasjoner. Du lærer mye om forskjellige tekniske system og installasjoner, og hvordan du drifter disse slik at du kan ha ansvaret.

Om du ønsker å bli lærling i byggdrifterfaget går du ett år på skole, og tre år som lærling. Læretiden avsluttes med en praktisk prøve, fagprøven, hvor du får fagbrev og blir fagarbeider. Etter å ha tatt fagprøven har du rett til å kunne ta ett år påbygg for å få generell studiekompetanse. Dette gir deg muligheten til å ta en høyere utdanning senere.

Dagens arbeidsmarked etterspør praktisk erfaring

Med bestått fagprøve står du sterkere i dagens arbeidsmarked. Praktisk erfaring gir deg først og fremst større forståelse for faget, men også bedre grunnlag for å oppnå gode resultater ved eventuelle senere studier. Med et fagbrev står du dessuten sterkere i forhold til å bli en god og innsiktsfull leder.

Har du spørsmål om det å være lærling eller om byggdrifterfaget? Kontakt oss her.


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen