Bli lærebedrift i OKViken

Bli lærebedrift i OKViken

Som lærebedrift kan du være med på å utdanne ungdommer fra eget nærmiljø, og sikre rekruttering til eget fag i fremtiden. Det gir bedriften mulighet til å forme fremtidige medarbeidere, selv om dere ikke har ansettelsesplikt etter endt læretid. Virksomheten får ekstra arbeidskraft, og sparer utgifter til vikarer. 

Gjennom å bli en lærende virksomhet, heves også de ansattes kompetanse gjennom å lære faget videre. Dere får inn unge som kan komme med nye innfallsvinkler, kreative og friske innspill. I tillegg blir ungdom i nærmiljøet skattytere til kommunen, og er med på å redusere fraflytting. 

Om OKViken 

OKViken har avdelingskontor i både Sarpsborg og Drammen, og er godkjent for 33 fag i offentlig og privat sektor. Vårt formål er å planlegge, bistå og koordinere fagopplæringen for våre medlemsbedrifter. Vi er eid av våre medlemsbedrifter, hvor lærlingene har sin læretid. 

Vi fungerer som et serviceorgan for både lærlinger og medlemsbedrifter. Vårt mål er at læretiden skal være en positiv og utviklende opplevelse for alle. OKViken skal være selve bindeleddet mellom skole, næringsliv og det offentlige. Vi har lang erfaring med opplæring og oppfølging av lærlinger, og påser at lærlingen oppnår alle kompetansemålene i læreplanen. 

OKViken tilbyr blant annet: 

 • Formidling av læreplasser og rekruttering av lærlinger
 • Veiledning og rådgivning for lærling og bedrift
 • Organisering og planlegging av læretiden
 • Tilrettelagt opplæring og ekstra oppfølging
 • Aktuelle kurs og faglige samlinger for lærlinger, instruktører og faglige ledere

Fordeler ved å være medlem i OKViken

 • Vi er en nøytral tredjepart 
 • Vi sprer best praksis mellom ulike virksomheter 
 • Vi tilbyr opplæring av lærling, instruktører og faglige ledere 
  • Gjennom telefonstøtte
  • 11 oppfølging på lærested
  • videomøter 
  • kurs og faglig påfyll
 • Vi kvalitetssikrer hele læreløpet for lærlingen 

Krav til lærebedrifter

Opplæringsloven stiller krav til bedrifter som ansetter lærlinger. Den sier blant annet at bedriften plikter å legge til rette for opplæring, og kan tilby arbeidsoppgaver og utstyr slik at kompetansemålene i læreplanen dekkes. Bedriften må også lage en intern opplæringsplan for opplæringen. Faglig leder godkjennes, og har et overordnet ansvar for opplæringen. Kravene til faglig leder er fagbrev, relevant praksis i faget eller annen relevant høyere utdanning. 

Lønn og tilskudd 

En lærebedrift mottar tilskudd fra fylkeskommunen for opplæringen som gis. Lærlingen skal lønnes av lærebedriften etter gjeldende tariff. 

Hvordan blir vi en godkjent lærebedrift hos OKViken? 

Send inn søknadsskjema til oss, og vi tar kontakt med deg for mer informasjon. OKViken søker Viken fylkeskommune om godkjenning, på bakgrunn av informasjon vi får oppgitt fra dere. Dersom dere allerede har lærlinger inne, vil Viken fylkeskommune overføre virksomhetens lærekontrakter til OKViken. 

For at bedriften skal kunne godkjennes, må det være en faglig leder som har kompetanse i faget den


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen